Hoe zorg je ervoor dat jouw horecabedrijf voldoet aan de gestelde brandveiligheidseisen? KHN geeft antwoord en advies!

Besluit bouwwerken leefomgeving en omgevingsplan

Concrete richtlijnen en voorschriften met betrekking tot brandveiligheid zijn geregeld in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL, voorheen Bouwbesluit) en het gemeentelijk Omgevingsplan.

Aanvullende voorschriften

Naast het BBL zijn er per gemeente aanvullende voorschriften en richtlijnen opgesteld in het Omgevingsplan. Hierin wordt naast het 'brandveilig bouwen' ook het 'brandveilig gebruik' geregeld. Denk hierbij onder meer aan de volgende zaken:

  • Plaatsing van gebouwen ten opzichte van elkaar
  • Bereikbaarheid van brandweervoertuigen
  • Beschikbaarheid van bluswater
  • Inrichting van een gebouw

Wanneer gebruiksmelding?

Landelijk is het verplicht om een gebruiksmelding te doen als meer dan 50 bezoekers in een gebouw of bouwwerk tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn. Voor een logiesgebouw/hotel geldt deze verplichting al als aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig onderdak wordt verschaft. Deze normen kunnen worden aangepast in het gemeentelijk Omgevingsplan. De melding heeft een zaaksgebonden karakter. De feitelijke exploitant van het gebouw dient de aanvraag hiervoor in.

Controle brandweer

Na een melding kan de gemeente of de brandweer komen controleren of het gebruik van het bouwwerk aan de eisen en eventuele opgelegde nadere eisen voldoet. De controle kan plaatsvinden voordat het gebouw in gebruik wordt genomen of ook daarna. De gemeente heeft de bevoegdheid om controles uit te laten oefenen en handhavend op te treden en kan in voorkomende gevallen de eigenaar of exploitant aanschrijven als het bouwwerk niet (meer) voldoet aan de technische bouwvoorschriften of de in de gebruikersvergunning gestelde eisen voor het brandveilig gebruik.

SCIOS Scope 10 keuring

Wanneer je pandeigenaar bent of een bedrijfspand huurt dan kan het zijn dat je vanuit jouw verzekering verplicht bent om periodiek een SCIOS Scope 10 keuring uit te laten voeren. Tijdens een SCIOS Scope 10 keuring wordt de brandveiligheid van de elektra en de elektrische installaties en apparaten geïnspecteerd om brand in het bedrijfspand te voorkomen.

Korting op brandblusmiddelen van Chubb Fire & Security

Als lid van KHN krijg je korting op de aanschaf en het onderhoud van brandblusmiddelen. Kijk hier voor meer info over jouw korting bij Chubb Fire & Security.

Vragen?

Als je vragen hebt over jouw horecabedrijf en wat de specifieke eisen zijn in jouw gemeente, kun je de brandweer hiervoor om advies vragen.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens