KHN stapt naar de rechter voor heropening horeca én meer steun. Waarom neemt KHN deze stap? Wat wil KHN hiermee bereiken? En hoe lang duurt het totdat de uitspraak bekend wordt gemaakt? KHN zet de meestgestelde vragen met de bijbehorende antwoorden over de gang naar de rechter voor je op een rij.

Wat is een bodemprocedure?

Onder bodemprocedure wordt verstaan; de gerechtelijke procedure waarin een geschil definitief wordt beslist. De rechter geeft in een bodemprocedure een definitief oordeel over een zaak. De uitspraak in een bodemprocedure heeft, als er geen rechtsmiddel openstaat, tussen partijen bindende kracht van uitspraak. Het is daardoor ook een zaak welke langer duurt dan bijvoorbeeld een kort geding. Hierdoor is er meer tijd om aan onderbouwingen te werken, getuigen op te roepen etc.

Wat is een provisionele vordering?

Een voorlopige voorziening kan niet alleen worden verkregen in kort geding, maar ook door middel van een provisionele vordering in een aanhangige bodemprocedure. Hiermee wordt een voorlopige voorziening getroffen voor de duur van de bodemprocedure. Hiermee kan bijvoorbeeld de verplichte horecasluiting worden opgeheven of inzage in documenten worden gevorderd.

Namens wie treedt KHN op?

KHN procedeert namens het collectief (al haar 19.000 leden) én een tiental ondernemers die representatief zijn voor de sector, te weten: Een starter (gestart voor 15 maart), een starter (gestart na 15 maart), een groot restaurant, een klein restaurant, een hotel, een café en een fastservice bedrijf.

Wat wil KHN bereiken?

KHN wil dat de horeca zo snel mogelijk weer open kan en dat de Staat de schade die KHN-leden lijden door de verplichte overheidssluiting volledig vergoedt. Dat de coronacrisis vraagt om bijzondere maatregelen, begrijpen wij. Maar de Staat moet zich wel aan de spelregels houden. De gedwongen sluiting is een vergaande schending van de grondrechten van horecaondernemers. Zo'n ingrijpende maatregel moet goed zijn onderbouwd. Als het nut ervan niet is aangetoond, mag de Staat zo'n maatregel niet treffen. Als het effect ook kan worden bereikt met minder vergaande maatregelen, mag de Staat zo'n maatregel ook niet treffen. In elk geval kan de Staat de rekening niet bij de horecaondernemers neerleggen en moet de Staat de schade volledig vergoeden.

KHN heeft eerder geprocedeerd. Waarom zou het deze keer wel lukken?

De Staat biedt horecaondernemers geen enkel perspectief op heropening. Dat maakt dat de Staat de horecaondernemers disproportioneel belast met de schade. Dat is geen eerlijke verdeling van de lasten van de coronacrisis. De pijn wordt steeds groter en dat kan zo niet langer. Dit is niet meer uit te leggen aan horecaondernemers en aan het publiek. De vorige rechtszaak van KHN (zomer 2020) betrof een kort geding, waarin ook minder tijd was voor de rechter om tot een oordeel te komen. Daarnaast zijn we inmiddels al weer maanden verder in de crisis waardoor er meer onderzoek is gedaan naar het virus, de bestrijding ervan en het effect van maatregelen. Dat verplicht de overheid tot meer wetenschappelijke onderbouwing van beslissingen.

Wat eist KHN in de bodemprocedure?

Schadevergoeding voor KHN-leden. De steunmaatregelen zijn welkom, maar de NOW- en lastenverlichtingsregeling dekken bij lange na niet 100 procent van de vaste lasten. Gezonde ondernemingen die winst maakten, worden door de maatregelen verlieslatend en dreigen failliet te gaan. KHN en een representatieve groep horecaondernemers zullen de rechter voorrekenen wat hun schade is. Zij vorderen dat de rechter voor recht verklaart dat de Staat onrechtmatig handelt door de horeca te sluiten en de schade die daardoor ontstaat niet te vergoeden. Met die uitspraak op zak kunnen ook andere horecaondernemers hun schade gemakkelijker vergoed krijgen.

Wat eist KHN in de spoedvoorziening?

KHN bewandelt twee sporen en vraagt de rechter om naast de te voeren bodemprocedure spoedvoorzieningen te treffen om de horeca zo snel mogelijk te heropenen én inzage te krijgen in de adviezen en rapporten die de overheid heeft ter onderbouwing van de maatregelen voor de horeca.

Met welk advocatenkantoor werkt KHN samen en waarom?

Met NautaDutilh uit Amsterdam, een van de topkantoren van Nederland op het gebied van procedures.

Wie betaalt deze rechtszaken?

KHN neemt de kosten van de procedures voor haar rekening. KHN strijdt met man en macht om onze mooie branche overeind te houden. We zullen alles op alles zetten om de horeca zo snel mogelijk verantwoord open te laten gaan en te zorgen voor een eerlijke vergoeding voor KHN-leden.

Waarom wil KHN hiermee de onderste steen boven krijgen?

KHN wil middels deze uitvoerige bodemprocedure recht doen aan het gevoel van onrecht dat bij veel horecaondernemers leeft. KHN wil daarom het onderzoek inzien waarop het kabinet baseert dat er geen versoepelingen mogelijk zijn. De rekening wordt op dit moment bijna volledig bij mkb-ondernemers – waaronder de horeca – neergelegd, maar het is onduidelijk hoe de bewindspersonen tot hun beslissingen komen en vooral welke feiten daaraan ten grondslag liggen. KHN wacht niet tot een mogelijke parlementaire enquête om de waarheid boven tafel te krijgen, maar neemt zelf het initiatief.

Hoe lang duurt het voordat er uitspraak is over de spoedvoorziening?

Deze vraag kunnen wij momenteel nog niet beantwoorden. Een update volgt zodra er hierover meer bekend is.

Hoe lang duurt het voordat er uitspraak is in de bodemprocedure?

Deze vraag kunnen wij momenteel nog niet beantwoorden. Een update volgt zodra er hierover meer bekend is.

Wat doet KHN in de tussentijd dat deze rechtszaken lopen?

KHN blijft in gesprek met het kabinet en ambtenaren om te strijden voor de belangen van de leden. We blijven het kabinet met voorbeelden van horecaondernemers laten zien hoe we op een verantwoorde manier wél open kunnen. Maar omdat KHN er geen vertrouwen in heeft dat gesprekken alleen tot een goede conclusie voor de leden gaan leiden, zet KHN ook in op deze rechtszaken.

Waar kan ik de voortgang van deze rechtszaken volgen?

Leden worden middels onze nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de voortgang. Ook zullen wij regelmatig een update plaatsen op onze website KHN.nl en onze social media kanalen.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens