Ben je als horecabedrijf altijd verantwoordelijk voor overlast?

Als het gaat om geluidsoverlast, dus inrichtingsgebonden overlast, ligt de primaire verantwoordelijkheid inderdaad bij de horecaondernemer. Het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL) heeft basis geluidsnormen, gemeenten kunnen hiervan afwijken in het Omgevingsplan.. Dat betekent dat het geluidsniveau in de horeca-inrichting niet boven het wettelijk toegestane aantal decibellen mag uitstijgen. Is dat wel het geval, dan kun je daar op worden aangesproken.

Maar hoe zit het dan met andere overlast in de woon- en leefomgeving?

Overlast in de woon- en leefomgeving kan ook ontstaan door bijvoorbeeld bezoekers die luidruchtig vertrekken rondom sluitingsuur, vechtpartijen op straat, wildplassen, toeterende auto’s, groepsvorming op straat et cetera. Dat gaat om publieksgebonden overlast en dat is gereguleerd in de APV en (deels) de Alcoholwet. Zo geldt binnen de Alcoholwet dat je in de horecazaak op een verantwoorde manier met het verstrekken van alcoholhoudende drank moet omgaan. De achtergrond hiervan is ook het tegengaan van mogelijke overlast en/of wangedrag door overmatig alcoholgebruik. Leef je dit niet na, dan kan dat gevolgen hebben voor de alcoholvergunning.

En wat staat er dan in de APV?

De burgemeester is verantwoordelijk voor het beschermen van de openbare orde. Bij overlast in of vanuit het horecabedrijf kan hij op grond van de APV maatregelen treffen, door bijvoorbeeld de exploitatievergunning tijdelijk in te trekken of een sluiting te bevelen. Een andere mogelijkheid is om in de exploitatievergunning voorschriften op te nemen die de overlast zoveel mogelijk moeten voorkomen of beperken.

Maar wat is overlast ‘vanuit een horecabedrijf’ eigenlijk?

Als een vechtpartij al in het horecabedrijf is ontstaan en op straat verder gaat, dan is dat een voorbeeld van overlast vanuit een horecabedrijf. Ook als bezoekers in het bedrijf al luidruchtig waren en op straat verder gaan, spreek je van overlast vanuit het horecabedrijf. Toezicht op bezoekers, ook bij het weggaan, en optreden tegen raddraaiers in de zaak is daarom echt noodzakelijk.

Maar tot hoe ver buiten mijn bedrijf ben ik dan eigenlijk verantwoordelijk?

Tja, daar is geen vast antwoord op te geven. Dat hangt ook sterk af van hoe de gemeente dit ziet en heeft geregeld. De praktijk leert dat praktische afspraken over de aanpak met politie en gemeente vaak tot de beste resultaten leidt in het voorkomen of terugdringen van overlast. Vaak wordt er gewerkt met een plan van aanpak, waarin de ondernemer aangeeft welke maatregelen hij zal treffen en tot waar en tot wanneer hij toezicht houdt op de bezoekers op straat, bijvoorbeeld tot een bepaalde hoek of tot een bepaald aantal meters uit de gevel. Zelf een logboek bijhouden, camerabeelden bewaren en verslaglegging van de drukke avonden helpen om inzichtelijk te maken welke inspanningen je als horecabedrijf hebt gedaan. Of dit dan voldoende is, zal van geval tot geval worden beoordeeld.

Heb jij vragen met betrekking tot overlast rondom jouw horecabedrijf of wil je hulp bij de gesprekken hierover met de gemeente? Neem dan contact met jouw regiomanager op.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens