Voor verschillende misdragingen kunnen verschillende termijnen van ontzeggingen worden opgelegd. Bij vernieling, vandalisme een vechtpartij, aanranding of het aantreffen van harddrug kan een CHO voor 6 maanden worden opgelegd. Bij diefstal, gebruik van een (vuur)wapen of (zware) mishandeling is een CHO tot maximaal 2 jaar mogelijk. Een langere lijst van gedragingen is in het modelprotocol opgenomen onder artikel 4.2.1. Deze lijst is niet limitatief.

Kijk op khn.nl/cho voor meer informatie over de Collectieve Horecaontzegging.