Hoe sluit je een overeenkomst? Welke afspraken moet je maken? En hoe kun je misverstanden voorkomen? KHN geeft antwoord!

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en aanvaarding daarvan. Het is verstandig om zowel het aanbod als de aanvaarding schriftelijk vast te leggen. Wanneer de afspraken niet op papier staan maar mondeling zijn besproken, kan dit op een later tijdstip problemen opleveren. Staat er niets op papier, dan is het lastig om te bewijzen wat de mondelinge afspraak inhield.

Waar moet je in ieder geval aan te denken?

Zorg er dus voor dat de rechten en plichten duidelijk zijn. Denk hierbij in ieder geval aan de volgende afspraken:

  • Voor welke duur ga je het contract aan?
  • Hoe eindigt het contract?
  • Wordt het stilzwijgend verlengd? En zo ja, voor welke duur?
  • Hoe kun je het contract opzeggen? Wat is de opzegtermijn?
  • Wat kun je van de leverancier verwachten (kwantiteit, kwaliteit)?
  • Wat staat daar tegenover/ wat is de prijs die je betaalt?
  • Staan de prijzen vast of stijgen deze de komende jaren?
  • Hoe moet je betalen?
  • Zijn er risico’s? Bijvoorbeeld tijdens het vervoer, producten kunnen over de datum zijn etc.
  • Voor wiens rekening komt welke schade? Denk bijvoorbeeld aan schade tijdens het vervoeren van producten naar uw bedrijf etc.

Algemene bepalingen

Naast de overeenkomst zelf is het mogelijk dat er algemene bepalingen van toepassing verklaard zijn. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van de inhoud van de bepalingen. Lees deze dus altijd voordat je tekent. Vaak staan de regels over automatisch verlengen en de mogelijkheden tot prijsaanpassingen in de algemene bepaling.

Tip!

Voorkom problemen door de afspraken duidelijk op papier te zetten. Weet wat je tekent, om misverstanden achteraf te voorkomen! Instrueer ook de medewerkers. Geef aan dat zij nooit hun handtekening mogen zetten onder een contract en ook geen mondeling of telefonisch akkoord mogen geven.

KHN Ledenvoordelen

In het overzicht KHN Ledenvoordelen zie je welke horeca-leveranciers voordelen aan KHN-leden geven.

Vragen?

Neem contact op met KHN Advies via 0348 48 94 89 of khnadvies@khn.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens