Tijdens de brand kun je weinig doen. Wel zijn er een aantal zaken die je aandacht vragen in de eerste tien dagen na de brand. Wees voorbereid met deze handleiding.

De brandweer schakelt bij een grotere brand een coördinator van de Stichting Salvage in. De Stichting Salvage coördineert de activiteiten zodra de brand meester is zoals:

 • Tijdelijk onderdak zoeken voor de gedupeerden (eventueel zorgen voor kleding enz.)
 • Het treffen van maatregelen als voorbereiding voor het latere bereddingswerk, zoals afdekken van inboedel of inventaris, afdichten van woonhuis en bedrijfsruimten, organiseren van bewaking
 • Het nemen van schadebeperkende maatregelen
 • Het plegen van overleg met autoriteiten
 • Het maken van een eerste situatieopname
 • Het maken van een rapport ten behoeve van de schade-expert van de verzekeringsmaatschappij

De verzekeringsmaatschappijen betalen de kosten van beredding door Salvage. Als je tegen brandschade bent verzekerd, ben je automatisch verzekerd voor deze kosten.

Onderzoek brandweer

De brandweer stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de schade en bepaalt in het geval dat je bedrijf niet geheel afgebrand is in hoeverre het pand vrijgegeven wordt voor gebruik.

Daags na de brand

 • Waarschuw je verzekeringsmaatschappij of assurantietussenpersoon voor zover zij zelf nog geen contact opgenomen hebben;
 • Overleg met hen of een expert en contra-expert gewenst is (bijvoorbeeld bij schade boven € 12.000). De kosten van de contra-expert zijn voor rekening van jouw verzekeraar. Je hebt recht op een contra-expert. Wij adviseren om deze altijd in te schakelen. Hij kan je helpen met het vaststellen van de oorzaak, het schadebedrag en het bedrag van bedrijfsschade, het bepalen van welke kosten voor rekening van de verzekering zijn en je adviseren bij het beperken van de schade;
 • Houdt er rekening mee dat je direct al 'hulpverleners' aan de deur of lijn krijgt, van expertisebureau's tot aannemers. Houdt je hoofd koel en maak een weloverwogen keuze;
 • Maak met de brandweer afspraken over hun rapport, vraag ook het rapport van Salvage op;
 • Maak foto's van de brandschade.
 • Wij adviseren je tevens een dagboek bij te houden waarin je opneemt:
  • contacten met jouw verzekeraar, tussenpersoon en (contra-)expert;
  • wat je gedaan heeft om de schade te beperken;
  • welke schade je extra lijdt als gevolg van annuleringen e.d. (gesprekken met gasten dus);
  • welke uitgaven je extra heeft moeten doen (personeel, publiciteit);
 • Als jouw polissen en taxaties bij de brand verloren gegaan zijn, kun je zich hiervoor ook tot uw tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij wenden;
 • Inventariseer in hoeverre de schade enige vorm van exploitatie direct weer toelaat. Als publieksruimtes met een forse schoonmaakbeurt nog te gebruiken zijn kun je in veel gevallen met wat noodverbanden doordraaien. Bij verhuurbedrijven kun je ook complete inventarissen zoals mobiele keukens, toiletten en magazijnen huren. Overleg eventueel met de gemeente over de mogelijkheden tot benutting hiervoor van bijvoorbeeld het terras. Stel een periode vast waarin je in ieder geval niet zult kunnen draaien;
 • Herstel jouw communicatieverbindingen. Laat KPN de telefoon en fax doorschakelen, zorg dat je ergens jouw e-mail blijft ontvangen en laat de post doorsturen.
  Bij een grotere brand krijg je te maken met de pers. Als jouw reserveringen verloren gegaan zijn, is het wellicht verstandig om dat te melden en aan te geven waar gasten terecht kunnen voor vragen.
 • De brandweer zal de nutsverbindingen afsluiten. Als de brand enige vorm van doordraaien toelaat neem dan contact op met een installateur om te kijken welke noodmaatregelen nodig zijn om stroom, gas en water weer aan te kunnen sluiten;
 • Neem contact op met een schoonmaakbedrijf om door brand of water verontreinigde goederen of gedeelten van het bedrijf te reinigen. Ook deze kosten vallen onder de brandverzekering. Onderschat rookschade niet: rooklucht in textiel is zeer lastig weg te krijgen;
 • Informeer het personeel over de minimale periode dat het bedrijf deels of geheel gesloten zal zijn. Geef aan dat je binnen enkele dagen met een definitieve planning komt en dat de inzet is om alles zo snel mogelijk weer op de rit te hebben. Vraag ze in ieder geval bereikbaar te zijn. Op de eerste dag gaat niemand lastige vragen stellen;
 • Als je het pand huurt maak dan direct met verhuurder een afspraak;
 • Hang ergens op de locatie een briefje op met een telefoonnummer waar met name gasten terecht kunnen voor vragen.

De eerste dagen na de brand

 • Als met de brand uw administratie verloren is gegaan zal jouw accountant veelal nog over gegevens (en wellicht ook nota's) beschikken zoals bouwkosten, aankoopkosten enz. Denk ook aan al administratief verwerkte aanbetalingen van gasten waardoor je reserveringen kunt traceren;
 • Overleg met collega's in de buurt over:tijdelijke plaatsing van personeel;
 • Overnemen van reserveringen;
 • Overnemen van bederfelijke waar, uiteraard voor zover niet beschadigd
 • Informeer jouw relaties:
  • informeer jouw vaste leveranciers dat je vooralsnog geen leveringen behoeft;
  • informeer jouw vaste gasten dat je wegens overmacht tijdelijk gesloten bent;
  • informeer reeds aangegane reserveringen dat deze wegens overmacht geen doorgang kunnen vinden.
 • Bespreek met jouw contra-expert het rapport van de brandweer en van Salvage;
 • Overleg met de expert en contra-expert over de schaderapportage;
 • Schakel (bij onroerend goed in bezit) een een bouwkundig adviseur in om tot een plan te komen hoe en hoe snel je jouw bedrijf weer op de rit kunt hebben. Uiterlijk binnen een week zul je een globaal plan moeten hebben hoe en wanneer je weer in business kunt zijn;
 • Maak met jouw verhuurder afspraken over herbouw cq. reparaties. Betrek hierbij in ieder geval de periode dat je dicht zult moeten en wat je na herbouw wil;
 • Informeer jouw personeel over de wederopbouw; bekijk of zij hierin eventueel een rol kunnen spelen. Denk ook aan opruimen en schoonmaken. Als je mogelijkheden hebt om jouw personeel óf in een andere vestiging te laten werken of tijdelijk bij collega's onder te brengen benut die dan. Voor dit soort gevallen bestaat, als er geen andere mogelijkheden zijn, een werktijdverkorting (maximaal 3 maal 6 weken). Bel hiervoor het CWI;
 • Regel het opruimen en schoonmaken van het terrein. Houd milieuvervolgschade in de gaten (bv. asbest of gelekte vloeistoffen) en bespreek deze met jouw contra-expert);
 • Als de brand traumatische gevolgen heeft gehad kan bv. Iwema of slachtofferhulp betrokken personeel, omwonenden of gasten opvangen;
 • Als je met enkele tijdelijke voorzieningen door kunt draaien, eventueel met een beperkte menukaart e.d.:scherm het functionerende gedeelte van jouw bedrijf met zeil af;
 • laat jouw contra-expert afspraken maken met de verzekeraar over de kosten van de tijdelijke voorzieningen. Je voorkomt hiermee een groter beroep jouw bedrijfsschadepolis;
 • regel met jouw installateur het deels afkoppelen, repareren en weer aansluiten van de nutsinstallaties;
 • bestel bij jouw leveranciers een noodvoorraad als jouw voorraden verloren zijn gegaan;
 • regel bij een verhuurbedrijf de benodigde installaties, apparatuur, gereedschap, bestek, servies, glaswerk en voorzieningen als toiletten en keukens. Omdat je in feite hier onder hoge tijdsdruk een opening van een bedrijf meemaakt kan het nuttig zijn om een bedrijfsadviseur in te schakelen;
 • maak voor jouw personeel een noodrooster en informeer ze of laat ze informeren door bv. jouw chef-kok;
 • informeer jouw gasten door reserveringen na te bellen en advertenties.

Na een week

 • Denk ook een keer aan jezelf. Zelfs voor jou als ondernemer kan de boog geen 7 keer 24 uur gespannen zijn. Probeer na de eerste paniek weer iets van jouw normale leven op te pakken. Vergeet jouw gezin niet;
 • Trek ergens na de eerste noodverbanden gewoon een dag uit om samen met jouw bouwkundig adviseur (en eventueel verhuurder) de herbouw te bespreken. Maak van de brand ook een kans om een aantal zaken te realiseren die je altijd al had willen doen. Dit wordt verder een "normaal" nieuwbouwproject. Als het goed is komt hier ook een plan uit waaruit blijkt hoe lang je out of business bent of hoe je stapsgewijs weer jouw bedrijf opstart. Jouw verzekering keert uiteraard nooit meer uit dan het verloren gegane pand. Bespreek bij uitgebreidere (en dus wellicht langdurigere) herbouw der uitkeringsduur van jouw bedrijfsschadeverzekering;
  Als je voor bedrijfsschade (gemiste inkomsten) verzekerd bent zul je aan moeten geven wat de bedrijfsschade is. Jouw accountant kan je hierbij helpen. Overleg met jouw assurantieadviseur is zeer gewenst.
 • Bespreek direct met de bedrijfsschade-expert en/of eigen contra-expert welke kosten eventueel op de bedrijfsschadepolis verhaald kunnen worden. Overleg ook met de experts welke maatregelen getroffen kunnen worden om de bedrijfsschade te verminderen, bijvoorbeeld door het huren van een mobiele keukenunit.

In beide gevallen kun je uiteraard van de gelegenheid gebruik maken om uw bedrijf te moderniseren. Jouw verzekeringsmaatschappij zal ook bij verzekeringen tegen herbouwwaarde echter altijd uitgaan van de waarde van het verloren gegane gebouw.

Meer informatie

Raadpleeg de Stichting Salvage voor adressen van schadestopbedrijven en expertisebureaus.

Stichting Salvage
Prins Willem Alexanderlaan 701
7311 ST Apeldoorn
T: (055) 526 19 30
F: (055) 526 19 32
Info@stichtingsalvage.nl

Informeer bij jouw expert of contra-expert naar de namen van (gespecialiseerde) schoonmaakbureaus en in geval van milieuschade naar de namen van milieuadviesbureaus.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens