Surseance van betaling is bedoeld om de onderneming de tijd te geven om orde op zaken te stellen en om de onderneming te reorganiseren. Het hoofddoel is het vergaren van vermogen. De onderneming blijft bestaan en beslissingen worden tijdelijk (gemiddeld anderhalf jaar) genomen door een bewindvoerder in plaats van door de eigenaar.

Bij faillissement worden schuldeisers terugbetaald door de liquidatie van bezittingen van de onderneming. De onderneming houdt op te bestaan en een curator krijgt zeggenschap over de onderneming.