Welke eisen stelt de wet- en regelgeving bij uitstoot van geur en geuroverlast door horecabedrijven? En welke maatregelen kun je nemen om hieraan te voldoen? KHN geeft antwoord.

De basisregels voor geuroverlast vind je terug in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) en het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL), maar de exacte regels zijn terug te vinden in het Omgevingsplan van de gemeente. Sinds 2024 kunnen gemeenten lokaal regels wijzigen, het is dus van belang om altijd te kijken welke regels de gemeente zelf stelt ten aanzien van geur. Het betreft hier dan geur die vrij komt bij het bedrijfsmatig bereiden van voedsel.

Welke maatregelen kun je treffen?

Om bedrijfsmatig voedsel te mogen bereiden kun je een ontgeuringsinstallatie plaatsen die voldoende capaciteit heeft om de geurcomponenten te verminderen. Een andere mogelijkheid is om een afvoerpijp te plaatsen die hoog genoeg is in vergelijking met de omliggende bebouwing. Deze afvoerpijp moet de uittredende lucht zoveel mogelijk verticaal afvoeren. De afvoerpijp moet in de meeste gemeenten ‘tenminste twee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding geleden bebouwing uitkomen’.

Dampen die vrijkomen bij grillen (anders dan met houtskool) dan wel frituren of bakken in olie of vet, moeten altijd geleid worden afgezogen door een doelmatig verwisselbaar of reinigbaar vetvangend filter.

Maatwerkvoorschriften

Wanneer je voldoet aan de hierboven beschreven regels, maar de geurbelasting is toch te hoog, kan het bevoegd gezag (meestal de gemeente) een maatwerkbesluit met aanvullende eisen stellen om de geurbelasting te verlagen. De eisen in zo’n maatwerkbesluit kunnen bijvoorbeeld gaan over de verbetering van de afzuiging of verplaatsing van de afvoerpijp.

Vragen?

Neem contact op met één van onze adviseurs van de afdeling KHN Advies via 0348 48 94 89 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens