Welke eisen stelt de wet- en regelgeving bij uitstoot van geur en geuroverlast door horecabedrijven? En welke maatregelen kun je nemen om hieraan te voldoen? KHN geeft antwoord.

De regels voor geuroverlast vind je terug in het Activiteitenbesluit dat geldig is sinds 2008. In het informatieblad ‘Activiteitenbesluit Horeca’ (opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu) vind je de voorschriften voor geluid, vetlozingen, geur, energie, opslag van koolzuur en afvalstoffen die gelden voor de horeca.

Uitstoot geur horecabedrijven

Onder het kopje ‘geur’ is in het Activiteitenbesluit horeca aangegeven dat ’zolang de activiteit en de emissie in aard en omvang overeenkomen met voedselbereiding in een huishouden, het niet redelijk is hier meer of andere eisen aan te stellen dan voor huishoudens gelden’. Dit betekent dat als de uitstoot van geur hetzelfde is als de uitstoot van een huishouden, je geen maatregelen hoeft te nemen. Als je bedrijfsmatig voedsel gaat bereiden is dit een ander verhaal.

Welke maatregelen kun je treffen?

Om bedrijfsmatig voedsel te mogen bereiden kun je een ontgeuringsinstallatie plaatsen die voldoende capaciteit heeft om de geurcomponenten te verminderen. Een andere mogelijkheid is om een afvoerpijp te plaatsen die hoog genoeg is in vergelijking met de omliggende bebouwing. Deze afvoerpijp moet de uittredende lucht zoveel mogelijk verticaal afvoeren. De afvoerpijp moet ‘tenminste twee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding geleden bebouwing uitkomen’. Dit voorschrift geldt ook als er binnen een straal van 25 meter rond het bedrijf geen andere gebouwen zijn.

Dampen die vrijkomen bij grillen (anders dan met houtskool) dan wel frituren of bakken in olie of vet, moeten altijd geleid worden afgezogen door een doelmatig verwisselbaar of reinigbaar vetvangend filter.

Maatwerkvoorschriften

Wanneer je voldoet aan de hierboven beschreven regels, maar de geurbelasting is toch te hoog, kan het bevoegd gezag (meestal de gemeente) een maatwerkbesluit met aanvullende eisen stellen om de geurbelasting te verlagen. De eisen in zo’n maatwerkbesluit kunnen bijvoorbeeld gaan over de verbetering van de afzuiging of verplaatsing van de afvoerpijp.

Overgangsrecht

Voor bedrijven die voor het in werking treden van het Activiteitenbesluit al bestonden geldt een speciaal overgangsrecht. De geurvoorschriften van het Activiteitenbesluit zijn voor die bedrijven niet van toepassing. Wel kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften opstellen als het bedrijf een aanvaardbaar hinderniveau overschrijdt.

Vragen?

Neem contact op met één van onze adviseurs van de afdeling KHN Advies via 0348 48 94 89 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens