Veel ondernemers in Limburg zijn getroffen door natuurgeweld en kampen met schade door wateroverlast. Onze eerste prioriteit is natuurlijk om jullie als ondernemers zo goed mogelijk te voorzien van advies. Op deze pagina vind je de meestgestelde vragen én antwoorden.

Waar kan ik actuele informatie inwinnen over hoogwater en waterloverlast?

Vanaf vrijdagochtend 16 juli 05.45 uur is voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord en Limburg-Zuid, naast de publieksinformatienummers van de gemeenten, het algemene publieksnummer 0800-1351 voor informatie over hoogwater en wateroverlast beschikbaar.

Op de websites van de Veiligheidsregio’s vind je ook de laatste actuele informatie over bijvoorbeeld evacuatie, dijkversterking en de waterstand.

Limburg-Noord: Hoogwater Maas en Roer: Veiligheidsregio Limburg-Noord (vrln.nl). Via deze pagina kun je ook direct doorklikken naar de wateroverlast pagina’s van de verschillende gemeenten en daar vind je alle noodverordeningen per gemeenten.

Limburg-Zuid: Wateroverlast Zuid-Limburg: Veiligheidsregio Zuid-Limburg (vrzl.nl). Op deze pagina staan alle linken naar de noodverordeningen per gemeente.

Ook de gemeenten houden de actuele situatie bij en geven dit weer op de gemeentelijke website.

Wat kan ik doen als het water nog niet mijn bedrijf bereikt heeft en er vooral overlast is door de hevige regenval?

 • Overweeg om de stroom uit te schakelen maar overleg hiervoor goed met zowel jouw eventuele beveiligingsdienst als je verzekeraar/tussenpersoon.
 • Controleer de dakgoten op bladeren en andere zaken die mogelijk een opstopping kunnen veroorzaken en maak deze, indien dit voor jou veilig is, leeg.
 • Controleer, indien dit voor jou veilig is, een eventueel plat dak. Belangrijk is dat het water van het dak kan door middel van de aanwezige afvoeren.
 • Heb je een kelder, zorg er dan voor dat er niets van waarde op de grond staat.
 • Bewaar waardevolle spullen en documenten op een veilige locatie.
 • Op het moment dat schimmelplekken ontstaan; wrijf deze nooit weg. Dat leidt tot verspreiding van schimmelsporen in de lucht.
 • Zet meubilair etc. op aluminiumfolie of blokken, vooral als het op niet te verwijderen natte vloeren of tapijt staat. Dit zorgt ervoor dat het water niet (verder) in het meubilair trekt.

Wat als er al water in mijn bedrijf staat door overstroming? Hoe beperk ik mijn schade?

 • Zorg allereerst dat jij en je medewerkers veilig zijn.
 • Bel altijd direct met je verzekeraar/tussenpersoon (als dit KHN Verzekeringen is, bel dan 010 – 288 49 78) bij schade. Niet alleen om te kijken hoe de schade beperkt kan worden, maar ook om een inventarisatie van de schade te maken en natuurlijk de schade z.s.m. te herstellen.
 • Verwijder natte voorwerpen daar waar dit kan uit het pand (zodra dit veilig kan), dit versnelt het droogproces. Informeer je verzekeraar/tussenpersoon als je spullen elders opslaat.
 • Zorg dat je waar mogelijk de schade zo veel mogelijk beperkt.

Dekt mijn verzekering de waterschade?

Een overstroming is één van de schades is die door bijna alle verzekeraars wordt uitgesloten. Bij ‘heftige regenval’ gelden er andere bepalingen. Welke kosten dan wel en niet gedekt worden door de verzekeraar verschilt per verzekeraar en per polis. Het zal meestal de Inventarisverzekering of het zogenaamde Huurdersbelang zijn. Nu de overheid de watersnood als ramp heeft betiteld is dat gunstig voor eventuele tegemoetkoming in de schade.

Het kabinet heeft de watersnood als ramp betiteld. Wat betekent dit voor mij?

Dat betekent dat via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen een tegemoetkoming aan burgers en ondernemers op de schade komt. Die regeling gaat worden uitgevoerd door o.a. de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Rvo. Het besluit bepaalt welke schade welke vergoeding krijgt (zie dit document). Het gaat o.a. om schade en herstel aan gebouwen, inboedel, voorraden, etc. De precieze uitvoering wordt uitgewerkt. Zodra daar meer over bekend is, publiceert KHN dat.

De verschillende ministeries werken de ministeriële regeling over de tegemoetkoming bij rampschade nu uit, zoals de gebiedsafbakening en de precieze voorwaarden. Daarvoor worden de gebieden afgebakend en bepaald, een normering bepaald, taxaties gedaan en dagwaarden vastgesteld. Daarna kan de uitvoeringsopdracht worden opgestart. Tot die tijd moeten wij wachten op meer informatie. Natuurlijk dringt KHN aan op spoed. De ondernemingen kunnen ondertussen een beroep - blijven doen - op Now en Tvl. Zodra de regeling er is meldt KHN dat.

Kan ik voor deze situatie ook NOW/ TVL aanvragen?

Ja, deze regelingen zijn ook van toepassing in deze situatie. De Rijksoverheid heeft hierover het volgende op haar website geplaatst:

NOW en regeling onwerkbaar weer

De NOW is beschikbaar vanwege de uitzonderlijke periode door corona. Werkgevers die tenminste 20% omzetverlies verwachten (ten opzichte van een driemaands periode in 2019) kunnen vanaf 26 juli terecht bij het NOW loket van het UWV. Met die loonsteun kunnen zij hun personeel blijven doorbetalen. Werkgevers kunnen de regeling aanvragen tot en met 30 september, met terugwerkende kracht tot 1 juli van dit jaar. Werkgevers zonder aanspraak op NOW kunnen ook gebruikmaken van de regeling onwerkbaar weer, als daarover afspraken zijn gemaakt in de cao.

Dat geldt niet voor horecawerkgevers omdat zij al gebruik maken van de Now. Bovendien heeft de cao horeca geen regeling onwerkbaar weer. Dat is meer van toepassing in de bouw, landbouw, etc.

Let op, als u NOW aanvraagt en ook andere schadecompensatie ontvangt, dan kan dit consequenties hebben bij latere verrekening. Informeer hiernaar bij jouw aanvraag.

Tegemoetkoming Vaste Lasten
De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het derde kwartaal van dit jaar gaat naar verwachting eind augustus open. Ondernemers die getroffen zijn door de overstromingen kunnen, net als ondernemers met minimaal 30% omzetverlies door het coronavirus, in die periode steun aanvragen voor hun vaste bedrijfslasten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via RVO.nl. De subsidievoorwaarden van de TVL blijven hetzelfde.

Ik heb op dit moment vooral praktische hulp nodig, waar kan ik die vinden?

Het is hartverwarmend om te zien hoe heel Limburg, zelfs heel Nederland, meeleeft met de getroffen bedrijven en inwoners. Heel veel bedrijven en bewoners willen dan ook graag hulp verlenen. Kun je dus wel wat handjes gebruiken, kijk dan eens op deze pagina van de calamiteitenzender L1: www.l1.nl/helpendehanden Hier vind je verschillende partijen en personen die belangeloos hun hulp aanbieden.

Ik heb snel geld nodig voor herstel. Wanneer keert de overheid geld uit?

Helaas is dit nog niet bekend. Dit is onderdeel van het uitwerken van de regeling omtrent de Wet tegemoetkoming schade bij rampen. Zodra hier meer over bekend is, informeert KHN je. De verzekeraars zijn al begonnen met het uitkeren van de eerste gelden. Zie ook:

Wat doet mijn KHN afdeling en waar kan ik de lokale noodverordening vinden?

De lokale KHN-afdelingen hebben direct door middel van een brief hun steun aan geboden en voorstellen gedaan hoe de gemeente de horeca kan helpen. De saamhorigheid is groot en als we samen optrekken krijgen we veel voor elkaar.

Ook hebben er gesprekken plaatsgevonden met de gemeente Valkenburg over de veiligheid, de noodverordening, ramptoerisme en het weer opstarten van het toerisme waar mogelijk in Zuid-Limburg. Ook is er samen met een aantal ondernemers uit Valkenburg aan de Geul overleg geweest met staatssecretaris Mona Keijzer over de situatie in Valkenburg. Volgende week staat er een gesprek gepland met de provincie en zo brengen we onze zorgen en wensen overal onder de aandacht.

Bekijk hieronder de brieven per gemeente en de lokale noodverordening:

Ik krijg veel annuleringen? Hebben jullie tips?

Wij ontvangen signalen van ondernemers dat het aantal annuleringen oploopt, terwijl hun horecazaak gewoon open is of binnenkort opengaat. Ervaar jij dat ook? Visit ZuidLimburg is een campagne gestart. Deel de informatie van deze campagne ook vooral op jouw eigen social mediakanalen en laat jouw gasten weten dat ze welkom zijn voor een veilig en verantwoord horecabezoek. Bekijk hier de campagne-informatie. Heb jij een bedrijf in Noord-Limburg? Visit NoordLimburg komt binnenkort ook met een campagne. Houd hiervoor www.visitnoordlimburg.nlin de gaten.

Mag ik een foodtruck plaatsen nu ik noodgedwongen weer moet sluiten?

Voor het plaatsen van een foodtruck zijn geen landelijke regels. Het is aan de lokale overheid (gemeente) om aan de hand van hun beleid hier toestemming of een vergunning voor af te geven. Informeer dus bij je gemeente naar de mogelijkheden. Dit kan per gemeente verschillen.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens