De alternatieven voor het volgen van een herhalingscursus voor BHV zijn:

  • Samen met de vrijwillige brandweer een blusoefening organiseren met uitleg;
    ontruimingsoefening met brandweer
  • Bezoek brandweer en gezamenlijk oefenen
  • ln werkvergaderingen er aandacht aan geven
  • Per kwartaal de bhv'ers bijeenroepen en gezamenlijk laten oefenen zodat zij van elkaar kunnen leren
  • Bedrijven met brandmeldinstallaties kunnen bij een servicebeurt de melder checken en een praktijkoefening doen
  • Per bhv'er een werkopdracht laten doen voor het calamiteitenplan, zo blijft deze ook up-to-date
  • Elke bhv'er om de beurt één keer per maand de uitgangen en de blusapparaten laten controleren aan de hand van het calamiteitenplan
  • Elke bhv'er om de beurt één keer per maand de EHBO-dozen laten controleren en bijvullen aan de hand van het calamiteitenplan

Bovenstaande punten zijn slechts suggesties. Let er op dat je registreert wat je allemaal hebt gedaan aan opleiding en opfrissing voor de bhv'ers. De arbeidsinspectie zal hier bij controle naar vragen.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens