Wat is het toegestane stemgeluid op een terras? Is er een verschil tussen een overdekt of onoverdekt terras? KHN geeft antwoord!

Net zoals in jouw horecabedrijf, gelden er ook geluidsnormen op het terras. Het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL) regelt in de basis hoeveel geluid er maximaal geproduceerd mag worden, maar gemeenten kunnen hier in het Omgevingsplan van afwijken. Onderstaande tekst gaat uit van de basisregels, maar check altijd wat er in het Omgevingsplan van jouw gemeente staat!

Stemgeluid

Op de meeste terrassen bestaat het geluid vooral uit stemgeluid van gasten. In principe wordt het stemgeluid buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van het toegestane geluidsniveau, maar er zijn uitzonderingen. Stemgeluid telt wél mee in de volgende gevallen:

  • Een verwarmd terras, of
  • Een overdekt terras (het betreft een vaste overdekking, daar valt een zonnescherm of luifel niet onder), of
  • Een terras dat op een binnenterrein ligt, dus niet aan de openbare weg. In de praktijk is dit vaak een terras aan de achterkant van een horecabedrijf

Muziekgeluid

Versterkte muziek op het terras wordt meegenomen in de bepaling van het geluidsniveau. Dit betekent voor de meeste bedrijven dat versterkte muziek op het terras niet mogelijk is, tenzij er gebruik wordt gemaakt van een 'kennisgeving incidentele festiviteit'.

Onversterkte muziek wordt in principe niet meegenomen in de bepaling van het geluidsniveau. De gemeente mag echter wel eisen hierover stellen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Neem dus altijd even contact op met de gemeente om te informeren wat de regels zijn op het moment dat je onversterkte muziek wilt draaien op het terras.

Toezicht en sancties

Het toezicht en de handhaving hierop is niet altijd eenvoudig vast te stellen. Denk bijvoorbeeld aan bezoekers die niet op jouw terras maar ervoor staan. Dit is een grijs gebied. Als vast komt te staan dat het gaat om jouw gasten, kan het stemgeluid aan jou worden toegerekend. De meeste gemeenten hebben hun toezicht uitbesteed aan een regionale milieudienst.

Bij overtreding kan de gemeente een passende sanctie opleggen, de sluitingstijden van het terras tijdelijk vervroegen of zelfs de terras- en/of exploitatievergunning intrekken. Ook kan er naast deze sancties een boete (of een last onder bestuursdwang) opgelegd worden.

Verantwoordelijkheid

Je bent als ondernemer eindverantwoordelijk om de geluidsoverlast te beperken. Zorg ervoor dat de huisregels zichtbaar zijn en spreek de gasten aan als zij zich op het terras niet correct gedragen.

Geluidsnormen

In onderstaande tabel staan de algemene basisnormen voor geluid in de horeca:


Norm (dB(A))

Periode (uur)

07-19

19-23

23-07

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen

50

45

40

LAr,LT in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten van in- en aanpandige gevoelige gebouwen

35

30

25

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen

70

65

60

LAmax in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten van in- en aanpandige gevoelige gebouwen

55

50

45

Hierbij geldt:
(LAr,LT) = langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
(LAmax) = Het maximaal geluidsniveau

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens