De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven hun diensten verlenen en overeenkomsten sluiten. KHN beantwoord veelgestelde vragen over de UVH.

Uniforme Voorwaarden Horeca

Als je een overeenkomst met een opdrachtgever sluit, is het verstandig om hierbij ook eigen leveringsvoorwaarden ofwel algemene voorwaarden te gebruiken. In de overeenkomst met de opdrachtgever staan de kernpunten en eventueel specifiek met deze opdrachtgever gemaakte afspraken.