Als een van je medewerkers een huis wil kopen en een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft, kan hij je vragen om een intentieverklaring of werkgeversverklaring in te vullen. Dit is een brief waarin je verklaart dat de medewerker bij jou in dienst is, welke voorwaarden van toepassing zijn en wat zijn salaris is. Ben je eigenlijk verplicht om deze verklaring te geven?

In de wet is niks geregeld voor het afgeven van een intentieverklaring. Je bent niet verplicht deze af te geven. Toch kun je niet 'zomaar' weigeren. Want als werkgever heb je wel een verplichting om je als goed werkgever te gedragen.

Risico's

In de intentieverklaring geef je aan of de medewerker voor bepaalde of onbepaalde tijd in dienst is, of de medewerker nog in de proeftijd zit en of er een intentie bestaat om de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd om te zetten in onbepaalde tijd. De medewerker kan in principe geen rechten ontlenen aan de intentieverklaring. Het is geen harde toezegging en daarmee juridisch niet volledig bindend. Uit jurisprudentie blijkt dat invullen van de verklaring niet geheel zonder risico's is. Een intentieverklaring waarin staat dat je de intentie hebt de medewerker aan te nemen voor onbepaalde tijd leidt niet zonder meer tot aanspraak op een vast dienstverband. Maar het opzettelijk verkeerd invullen is valsheid in geschrifte en dus wel strafbaar. In het overgrote deel van de gevallen gaat dit goed. In het geval een medewerker zijn verplichtingen naar de bank niet nakomt, zou de betreffende bank aangifte tegen je kunnen doen.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens