Een medewerker wil zijn arbeidscontract opzeggen. Mag dat? En wat is de opzegtermijn? KHN geeft antwoord!

Opzegtermijn

Wanneer jouw medewerker zijn arbeidsovereenkomst opzegt, geldt in principe één kalendermaand als opzegtermijn. Hij moet de arbeidsovereenkomst opzeggen tegen het einde van de maand. Daarna gaat opzegtermijn in.

Bijvoorbeeld: Als de medewerker op 24 juli opzegt, moet hij de maand augustus uitwerken (dat is zijn kalendermaand opzegtermijn) en per 1 september is hij vervolgens uit dienst.

Het kan zijn dat er een afwijkende opzegtermijn is afgesproken in de arbeidsovereenkomst, waardoor de medewerker een langere opzegtermijn moet aanhouden. Bij een afwijkende opzegtermijn geldt een dubbele opzegtermijn voor jou als werkgever. De opzegtermijn voor zowel de medewerker als voor jou moet dan wel in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen, anders geldt de wettelijke termijn van één kalendermaand.

Er geldt geen opzegtermijn als de medewerker aangeeft dat hij na de einddatum van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet langer wil blijven, terwijl jij een verlenging hebt aangeboden. Dit kan voorbeeld nog in de laatste week voor de einddatum. De arbeidsovereenkomst eindigt dan nog steeds van rechtswege.

Tussentijds opzeggen

Tijdens de looptijd van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan een medewerker in principe alleen opzeggen als er een tussentijds opzegbeding in de overeenkomst is opgenomen. Als dit beding er niet in staat, is jouw medewerker gehouden om zijn contract uit te dienen. In de praktijk leidt dit al gauw tot een onwerkbare situatie; een medewerker die weg wil maar dat niet mag, zal vaak niet naar behoren functioneren. Daarom wordt vaak in overleg gezocht naar een termijn die voor beide partijen aanvaardbaar is. Je kunt dan rekening houden met seizoensdrukte, vakanties van andere medewerkers en het vinden en inwerken van een vervanger. Zet dergelijke afspraken altijd op papier en zorg dat dit wordt ondertekend.

0-urenovereenkomst

Let op: bij 0-urencontracten met een tussentijdse opzegmogelijkheid is de opzegtermijn voor werknemers 24 uur. Dit is bij cao bepaald.

Schadeplichtig stellen

Als de medewerker niet wil meewerken aan een oplossing en toch voortijdig weg wil of de opzegtermijn niet uitdient, heb je de mogelijkheid om hem of haar schadeplichtig te stellen. Dit doe je bij de rechter. In deze situatie is het verstandig om je bij te laten staan door een advocaat of jurist. Neem voor meer informatie hierover contact op met de adviseurs van KHN Advies.

Modelbrieven en meer advies

We hebben verschillende modelbrieven opgesteld die je kunt gebruiken;

Meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 of per e-mail: khnadvies@khn.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens