Wanneer je een medewerker in dienst hebt die het wettelijk minimumloon of net iets meer verdient, dan krijg je voor deze medewerker het lage-inkomensvoordeel (LIV). De Belastingdienst betaalt dit voordeel automatisch aan je uit als je medewerkers in dienst hebt met een uurloon van minimaal 100 tot maximaal 125 procent van het minimumloon.

Voorwaarden LIV

Om in aanmerking te komen voor het LIV, moet er aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De medewerker heeft minstens 1248 verloonde* uren in het kalenderjaar waarin u het LIV wenst te ontvangen
  • De medewerker heeft nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt
  • De medewerker heeft een inkomen van minimaal 100 tot maximaal 125 procent van het minimumloon
  • De medewerker is verzekerd voor 1 of meer werknemersverzekeringen

* De verloonde uren zijn het totaal aantal uren die uitbetaald zijn. Dit zijn in principe de uren die in het contract staan, maar ook overuren en uitbetaalde vakantieuren tellen mee.

Geen onderscheid

In 2019 werd er bij de hoogte van het LIV een onderscheid tussen 2 categorieën gemaakt, dit onderscheid is komen te vervallen.

In 2020 geldt er 1 tarief:

  • Bij een medewerker die een uurloon van minimaal 10,05 euro en maximaal 12,58 euro verdient heb je aanspraak op 0,51 euro per gewerkt uur met een maximaal bedrag van 1000 euro

Jeugd-LIV

Het jeugd-LIV is voor medewerkers onder de 21 jaar die het wettelijk minimum jeugdloon ontvangen. Sinds 1 januari 2020 is de tegemoetkoming gehalveerd. Vanaf 1 januari 2024 komt de jeugd-LIV te vervallen. Je maakt aanspraak op het jeugd-LIV wanneer:

  • De medewerker is verzekerd voor 1of meer van de werknemersverzekeringen
  • De medewerker een gemiddeld uurloon heeft dat hoort bij het wettelijke minimumjeugdloon voor deze leeftijd
  • De medewerker was op 31 december 2019 18, 19, 20 of 21 jaar oud.

De BBL-leerlingen komen ook in aanmerking voor het jeugd-LIV, net als andere medewerkers van dezelfde leeftijd die het wettelijk minimumjeugdloon ontvangen. Om in aanmerking te komen voor het jeugd-LIV wordt alleen gekeken naar het uurloon. Dus als die binnen de grenzen van het jeugd-LIV ligt, komt ook de BBL-leerling in aanmerking.

Hoe kom ik in aanmerking voor het (jeugd) LIV?

Het (jeugd-) LIV wordt automatisch achteraf door de Belastingdienst uitgekeerd. Je hoeft het dus niet aan te vragen. Voor het (jeugd-)LIV ontvang je vóór 14 maart 2020 een voorlopige berekening. Correcties kan je tot uiterlijk 1 mei 2020 aan de Belastingdienst doorgeven. Vóór 1 augustus 2020 wordt de definitieve berekening van het (jeugd-) LIV vastgesteld en uiterlijk op 12 september 2020 uitbetaald.

Wanneer je de medewerkers via payroll in dienst hebt, dan heeft het payrollbedrijf als formeel werkgever aanspraak op de (jeugd-)LIV. KHN adviseert om duidelijke afspraken met het payrollbedrijf te maken over de uitbetaling van het LIV.

Met deze tool kan je eenvoudig controleren of je in aanmerking komt voor het (jeugd) LIV: www.regelhulpenvoorbedrijven.nl/premiekortingen

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens