Welke medewerkers hebben recht op nachttoeslag? En welk percentage moet je aanhouden? KHN geeft antwoord. In de horeca-cao is opgenomen dat jouw medewerkers met een frontoffice-functie recht hebben op een nachttoeslag. Voorwaarde hierbij is wel dat u een logiesverstrekkend bedrijf hebt.

Toeslag

De toeslag is tien procent van het uurloon en geldt voor elke nachtdienst waarin in ieder geval van 00.00 tot 06.00 uur aaneengesloten wordt gewerkt. De toeslag geldt dan uiteraard ook voor de uren van de betreffende nachtdienst die vóór 00.00 uur en na 06.00 uur gewerkt worden. Voor andere functies in andere horecabedrijven zoals restaurants, fastservices, cafés en discotheken geldt de nachttoeslag niet.