De opzet van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is om flexibel werk minder flexibel te maken. Wil je flexibel blijven in het aantal uren dat je een werknemer oproept, dan betaal je daar al gauw de hoge WW-premie voor. De hoge premie is altijd 5%-punt hoger dan de lage premie. Hoe kan je nu flexibel blijven zonder dat je daar meteen meer voor gaat betalen? KHN geeft Advies.

Er zijn een aantal situaties waarin je toch flexibel kunt zijn en de lage premie kunt betalen. Uitgangspunt is hierbij de voorwaarde om lage premie te betalen: dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vast aantal arbeidsuren en gelijkmatige betaling daarvan.

Overuren

Een praktische manier om personeel flexibel in te zetten is met plus- en minuren te werken. Dat wil zeggen dat er een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren afgesproken is, en dat de medewerker dan de ene week meer uren werkt en de andere week minder. Dit kun je met elkaar verrekenen zolang je daarmee op de gemiddelde arbeidsomvang uitkomt. Kom je daar boven, dan is er sprake van plusuren. Wanneer je ervoor kiest om deze plusuren per maand uit te betalen, dan is er sprake van een wisselend arbeidspatroon. Je loopt daarmee het risico dat je de hoge WW-premie moet afdragen. Zorg ver dus voor dat je maandelijks hetzelfde loon uitbetaalt.

Na een periode van 12 vaste maanden kunnen er overuren zijn als de medewerker meer heeft gewerkt dan zijn contracturen. Je hebt dan nog 3 maanden de tijd om deze overuren in tijd voor tijd te compenseren, lukt dit niet, dan dien je deze uren uit te betalen tegen 100% van het loon. In dit geval is er sprake van een incidentele betaling en ontstaat er op basis van de overuren geen wisselend arbeidspatroon waardoor je de lage WW-premie af kunt dragen. Er is wel een maximum aan overuren die je kunt uitbetalen om nog in aanmerking te komen voor de lage WW-premie.

30% afwijking

Op het moment dat je een contract voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren hebt, dan bestaat de mogelijkheid om tot 30% van het aantal verloonde uren af te wijken ten opzichte van het aantal contracturen. Deze extra uren moeten dan incidenteel uitbetaald worden, bijvoorbeeld eenmalig aan het einde van het jaar.

Let wel op dat wanneer vakantie-uren per maand worden uitbetaald, deze ook meetellen in de afwijking van 30%.

Jaarurennorm

Een andere mogelijkheid om personeel flexibeler in te zetten is om een jaarurennorm in de arbeidsovereenkomst af te spreken. Dat betekent dat je de arbeidsomvang niet per week afspreekt maar per jaar. Bijvoorbeeld 600 uur per jaar.

Wanneer je deze 600 uur gelijkmatig over het jaar betaalt, bijvoorbeeld elke maand 50 uur, dan is er geen sprake van een wisselend arbeidspatroon en valt deze arbeidsovereenkomst onder de lage WW-premie. Je kan dan wel met jouw medewerker afspreken dat er wisselend wordt gewerkt. De eerste maand bijvoorbeeld 75 uur en de maand daarop bijvoorbeeld 25 uur.

Jongere medewerkers

Jongere medewerkers kunnen op een tijdelijk contract een uitzondering vormen op de hoge WW-premie. Wanneer zij niet meer dan 12 uur per week werken en nog niet de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, dan geldt de lage WW-premie. Dit mag naar rato berekend worden tot een maand. Dat wil zeggen dat je kunt ‘plussen en minnen’ tot 52 uur per maand.

Ook leerlingen die een BBL-opleiding volgen vormen een uitzondering op de hoge WW-premie en kunnen in de lage WW-premie worden ingedeeld.

Premie per maand

Er zijn periodes waarin je flexibeler wilt zijn dan in andere periodes. Aangezien je de indeling in de WW-premie per maand kunt aangeven, zou je er bewust voor kunnen kiezen om in bepaalde periodes de hoge premie te betalen.

Enkele mogelijkheden zijn:

  • de jongere medewerkers meer dan 52 uur per maand te laten werken
  • door een flexibele poule op te zetten met contracten voor bepaalde tijd
  • door medewerkers met een vast aantal uren en contract voor onbepaalde tijd in bepaalde maanden meer te laten werken (en dit dan ook vast te leggen), dan is het vaste deel lage WW-premie en het extra afgesproken deel hoge WW-premie.

Extra uren in addendum

Wanneer je ervoor kiest om bovenop de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met vast aantal uren, meer uren af te spreken om flexibel te blijven, dan moet je dat vastleggen in een addendum.
De gegevens moeten vervolgens ook doorgevoerd worden op de loonstrook. Wanneer de urentoevoeging een tijdelijke aard heeft, dan wordt voor dat deel de hoge WW-premie afgedragen. Voor het vaste deel blijft de lage premie van toepassing.

Wanneer je een urentoevoeging voor onbepaalde tijd doet, dan valt ook dat deel onder de lage WW-premie. Ook als je dan later de uren met toestemming van de werknemer weer in mindering zou brengen.

LET OP: om in aanmerking te kunnen komen voor de lage WW-premie moet er een schriftelijke arbeidsovereenkomst ten grondslag liggen aan het dienstverband. Ook wanneer er sprake is geweest van een stilzwijgende verlenging vereist de belastingdienst een papieren ondertekende arbeidsovereenkomst.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens