Kan ik mijn werknemer ontslaan en hoe pak ik dat aan? Dit zijn vragen waar je als werkgever mee te maken zou kunnen krijgen. Het dienstverband met een werknemer kan op verschillende manieren worden beëindigd.

Einde van rechtswege

Het dienstverband van jouw werknemer kan in sommige gevallen van rechtswege eindigen. Dit is het geval wanneer je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bent overeengekomen. De arbeidsovereenkomst loopt dan automatisch af op de einddatum van het contract. Let er wel op, dat je bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan zes maanden, wel een aanzegverplichting hebt. Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is het ook mogelijk dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt. Dit is dan zo afgesproken in de arbeidsovereenkomst zelf. Tot slot eindigt een arbeidsovereenkomst ook van rechtswege, wanneer jouw werknemer komt te overlijden.

Opzeggen

Heeft een werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan heb je niet zo snel de gelegenheid om eenzijdig over te gaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De wet schrijft voor in welke situatie jij je tot welke instantie dient te wenden. Is er sprake van een bedrijfseconomische reden of langdurig arbeidsongeschiktheid en wil je om één van deze twee redenen overgaan tot beëindiging van het dienstverband? Dan dien je je te wenden tot het UWV. Je vraagt het UWV dan om toestemming aan jou te verlenen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Verleent het UWV toestemming, dan kun je dus overgaan tot opzegging van de arbeidsovereenkomst. Zie ook: Kan ik een medewerker om bedrijfseconomische redenen ontslaan?

Ontbinding

Heb je een reden die meer in de persoon van de werknemer gelegen is, op grond waarvan je het dienstverband wilt beëindigen? Dan dien je je tot de kantonrechter te wenden met het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer sprake is van disfunctioneren of verwijtbaar gedrag. Bij de kantonrechter zal je goed onderbouwd moeten aangeven, waarom je een ontbinding van de arbeidsovereenkomst vraagt. Dit is niet eenvoudig. Het is hierbij van groot belang dat je een dossier hebt opgebouwd volgens de wettelijke regels. Heb je geen dossier opgebouwd? Dan kun je (nog) niet naar de rechter, maar dien je te starten met het opbouwen van een dossier.

Ontslag op staande voet

Een andere manier om het dienstverband te beëindigen is door het verlenen van ontslag op staande voet. De wet schrijft voor dat je tot ontslag op staande voet kunt overgaan wanneer je een dringende reden heeft voor het ontslag. Daarvan is sprake wanneer de werknemer iets heeft gedaan wat zo ernstig is, dat van jou niet gevergd kan worden om het dienstverband te laten voortduren. Daarnaast dien je het ontslag onverwijld te geven. Dit betekent dat je voortvarend te werk dient te gaan en dus ook snel tot de beslissing moet komen over de consequenties die een voorval of gedraging dienen te hebben. Het is belangrijk dat je jouw werknemer de gelegenheid geeft om zijn kant van het verhaal te vertellen. Dat wordt hoor en wederhoor genoemd. Ontslag op staande voet heeft voor een werknemer vergaande gevolgen; zo komt hij direct zonder inkomsten te zitten en kan hij geen aanspraak maken op een WW-uitkering. Juist om die reden wordt een ontslag op staande voet streng getoetst door de rechter. Het is dan ook van groot belang om terughoudend en zorgvuldig om te gaan met het verlenen van ontslag op staande voet. Win altijd eerst advies in bij KHN Advies, een advocaat of jurist voordat je hiertoe overgaat.

Vaststellingsovereenkomst

Een andere mogelijkheid is het beëindigen van het dienstverband met een vaststellingsovereenkomst. Je gaat dan met wederzijds goedvinden uit elkaar. Jij en jouw werknemer kunnen het dienstverband met een vaststellingsovereenkomst beëindigen wanneer jouw werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft. Ook wanneer jouw werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft, kun je het dienstverband beëindigen met een vaststellingsovereenkomst. In dat geval is het wel van belang dat er een tussentijdse opzegmogelijkheid in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, in verband met de aanspraak op een WW-uitkering. Het dienstverband beëindigen door middel van wederzijds goedvinden kent een aantal voordelen. Zo behoudt de werknemer in principe recht op een WW-uitkering als de vaststellingsovereenkomst op de juiste wijze is opgesteld (althans voor zo ver dat onder jouw beïnvloedingssfeer valt). Verder kun je onderhandelen over de voorwaarden waaronder het dienstverband wordt beëindigd. Een ander voordeel is dat je het dienstverband veelal op een vlotte manier kunt beëindigen en biedt deze manier van beëindigen zekerheid. Je hoeft immers niet het oordeel van een rechter af te wachten, waar dan vervolgens nog beroep tegen kan worden aangetekend.

Wilt je het dienstverband met jouw werknemer beëindigen en heb je hier nog vragen over? Neem dan gerust contact op met KHN Advies via 0348-48 94 89

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens