Een slapend dienstverband is een arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer geen werkzaamheden meer verricht, waarvan de loondoorbetalingsverplichting gestopt is en die niet beëindigd is. De situatie waarin zich dit over het algemeen voordoet is na 2 jaar ziekte, zodat de werkgever geen transitievergoeding hoeft te betalen.

Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad de uitspraak gedaan dat een dienstverband niet meer slapend gehouden mag worden. Dit heeft tot gevolg dat de werkgever een ontslagplicht heeft na 2 jaar arbeidsongeschiktheid en over moet gaan tot het betalen van de dan geldende transitievergoeding. De enige uitzondering hierop is dat er nog re-integratiemogelijkheden bestaan. Feit dat de werkgever wegens tegenvallende bedrijfsresultaten de vergoeding niet kan betalen, doet niet ter zake.

Compensatie

Op grond van de Wet compensatie transitievergoeding kunnen werkgevers bij het UWV een compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die betaald is wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De compensatie is gemaximeerd op het bedrag van de transitievergoeding waarop de werknemer recht zou hebben gehad op het moment dat hij twee jaar arbeidsongeschikt was. Als de overeenkomst slapend is gehouden, wordt er nog wel transitievergoeding opgebouwd, echter wordt over dat deel niet gecompenseerd. De compensatie kan verder nooit hoger zijn dan het bedrag dat de werkgever gedurende twee jaar in totaal aan salaris aan de werknemer heeft doorbetaald.

Vanaf 1 april 2020 bestaat de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een compensatieregeling bij het UWV. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015 (ofwel 1 juli 2013 als eerste ziektedag). De aanvraag kan worden ingediend tot en met 30 september 2020. Bij het indienen van de aanvraag wordt om een arbeidsovereenkomst, loonstrook, ontslagvergunning en beëindigingsovereenkomst gevraagd.

Beëindigen

Het is van belang om na te gaan of er een slapend dienstverband is en of deze voor of na 1 juli 2015 slapend is geworden. Is deze van voor 1 juli 2015 dan is de ontslagplicht en compensatieregeling niet van toepassing.

Is deze van na 1 juli 2015 dan moet de arbeidsovereenkomst voor 31 december 2019 zijn beëindigd middels een vaststellingsovereenkomst en uitbetaling van een transitievergoeding. Wordt er later beëindigd dan zal het UWV een lagere compensatie uitkeren, omdat er vanaf 1 januari 2020 een andere regeling voor de transitievergoeding geldt.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens