Waadi

Als je wel winst wil maken op de uitleen, dan is de Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten bij intermediairs) van toepassing. In dat geval geldt de loonverhoudingsnorm. Dit betekent dat medewerkers recht hebben op hetzelfde loon en overige vergoedingen als medewerkers in gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de inlener. Hier kan bij cao van worden afgeweken. Ook heb je als uitlenende werkgever een registratieplicht. Je moet met de juiste SBI-codes staan ingeschreven staan bij de KvK. Bij deze inschrijving wordt opgenomen dat je de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten uitoefent. De inlener is verplicht dat te checken (Waadicheck). Als dat niet op orde is volgen er hoge boetes per medewerker per overtreding.

Kortom, breng geen extra kosten in rekening (behalve een kleine administratieve opslag) als je niet te maken wil krijgen met de Waadi.

Voorbeeld arbeidsovereenkomst voor collegiaal uitlenen

Download hier het model collegiaal uitlenen

Wie is verantwoordelijk voor de medewerkers, bijvoorbeeld in geval van een ongeval of ziekte tijdens het detacheren?

In geval van arbeidsongeschiktheid is de medewerker verplicht dit onmiddellijk, in ieder geval voor aanvang van de werkdag, aan de inlener en uitlener te melden. Als de medewerker arbeidsongeschikt is of wordt, zal de uitlener het loon doorbetalen. Uitgezonderd hierbij zijn de gevallen waarbij de medewerker arbeidsongeschikt is geworden door of tijdens zijn werkzaamheden bij inlener. Inlener dient zich hiervoor te verzekeren.

Kan ik mijn medewerker verplichten mee te werken aan detachering of collegiale uitleen?

Ja, mits het gaat om een redelijk opdracht. De medewerker moet gehoor geven aan iedere redelijke opdracht die je geeft, dus ook om bij een derde werkzaamheden te verrichten. In principe is het weigeren van een redelijke opdracht reden voor ontslag.

Wanneer is een opdracht 'redelijk' te noemen? De medewerker zal een opdracht om bij een derde werkzaamheden te gaan verrichten niet snel kunnen weigeren als zijn beloning gelijk blijft en het om vergelijkbare werkzaamheden gaat als waarvoor jij je medewerker in dienst hebt genomen. Van bedienen naar zorg is bijvoorbeeld wel een hele grote stap om zonder instemming af te dwingen. Neem bij twijfel zeker even contact op met KHN Advies.

Reiskosten en reistijd

Daarbij is het redelijk dat je als werkgever de extra reiskosten vergoedt. Je kunt daarnaast overwegen om met de medewerker en collega-ondernemer af te spreken dat de extra reistijd binnen werktijd zal vallen.

Overweeg je collegiale inlening? Betrek je medewerker daar dan tijdig bij, informeer hem goed en maak duidelijke afspraken die je bij voorkeur op papier zet.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens