Soms kan het voorkomen dat je als werkgever bepaalde vrije dagen aan wil wijzen voor een medewerker, bijvoorbeeld bij een vakantiesluiting of verbouwing van het bedrijf. Echter kan dit niet zo maar. Volgens de horeca cao (artikel 3.20 lid 1) stelt een medewerker namelijk in overleg met jou de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie en vakantiedagen vast.

Welke dagen/uren mag jij als werkgever aanwijzen? Zie hier de mogelijkheden:

Plus-uren

Heeft een medewerker een saldo aan plus-uren opgebouwd? Voor elk plus-uur geldt één uur doorbetaalde vrije tijd. Als werkgever mag jij bepalen op welk moment de plus-uren ingezet worden.

Restant bovenwettelijke vakantie-uren

In de horeca cao (artikel 3.20 lid 2) is opgenomen dat je als werkgever bij een tegoed over het vakantiejaar van meer dan de bovenwettelijke vakantie-uren de tijdstippen voor opnemen van die uren mag aanwijzen.

Afspreken in de arbeidsovereenkomst

Gaat jullie bedrijf standaard elk jaar een periode dicht om bijvoorbeeld vakantie te vieren? Je kunt er dan voor kiezen om deze vakantie in alle redelijkheid standaard in de arbeidsovereenkomsten met de medewerkers op te nemen. Daarbij spreek je met de medewerkers af dat er in die periode vakantiedagen opgenomen dienen te worden. Houd hierbij wel rekening met het zijn van een goed werkgever; je kunt niet alle vakantiedagen waar een medewerker in totaliteit recht op heeft inplannen in de arbeidsovereenkomst. Bovendien kan het vast inplannen van (veel) vakantiedagen je minder aantrekkelijk maken als werkgever.

In onze modelarbeidsovereenkomsten staat opgenomen: ''In aanvulling op hetgeen in de op deze arbeidsovereenkomst toepasselijke cao is bepaald, heeft de werkgever het recht om - ten laste van de in de cao bedoelde aantal bovenwettelijke vakantiedagen - verplichte vrije dagen aan te wijzen en/of om bepaalde periodes als bedrijfsvakantie aan te wijzen, gedurende welke periode het bedrijf of een bepaalde afdeling daarvan gesloten is. De werknemer is dan verplicht om vakantiedagen op te nemen.”

Met bovenstaande bepaling opgenomen in de arbeidsovereenkomst kun je de opname van bovenwettelijke vakantiedagen aanwijzen.

Verzoeken om op te nemen

Onverwachts een dagje dicht? Een verbouwing in het vooruitzicht? Je kunt medewerkers ook altijd verzoeken om voor deze periode vakantiedagen op te nemen. Wanneer een medewerker niet bereid is om vakantiedagen op te nemen, dan moet hij/zij zich beschikbaar stellen voor arbeid in die periode. Je kunt dan kijken of je de medewerker aangepaste werkzaamheden kan laten doen die in de lijn liggen van de reguliere taken en werkzaamheden van de medewerker.

Zijn er geen aangepaste werkzaamheden mogelijk? Dan moet je de medewerker doorbetaalde vrije tijd geven zonder aftrek van vakantie-uren. Wel kun je voor deze periode min-uren schrijven. Belangrijk is om dan aan de medewerker te vertellen dat hij of zij na de sluiting wat meer ingeroosterd wordt om de min-uren in te halen.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens