Waar moet je op letten als je wil gaan samenwerken met een uitzendbureau? KHN geeft antwoord en advies.

Ketenaansprakelijkheid

In sommige situaties huren uitzendbureaus ook weer een bedrijf in om werkzaamheden voor jou te verrichten. Op deze manier ontstaat er een keten van aannemers en onderaannemers. Al deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor de betaling van het loon en de afdracht van loonheffingen (loonbelasting, premies volksverzekeringen en werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet). Dit betekent dat al deze bedrijven dan ook aansprakelijk gesteld kunnen worden wanneer er iets mis is. Dit staat ook wel bekend als ketenaansprakelijkheid.

Betrouwbare uitzendorganisaties

Wanneer het uitzendbureau waar je mee samenwerkt zich niet aan de regels houdt, kun je dus aansprakelijk gehouden worden. Het is niet altijd eenvoudig om te controleren of de partij waar je mee samenwerkt, zich aan de regels houdt. Zorg er daarom voor dat je alleen medewerkers inhuurt via een uitzendorganisatie die betrouwbaar is. Je kunt hierbij bijvoorbeeld letten op realistische tarieven, juiste facturen en correcte papieren van de uitzendkrachten. Let ook op jouw eigen verplichtingen, zoals een gezonde en veilige werkomgeving. Ook ben je als inlener verplicht een Waadi-check uit te voeren. Dit kan via de volgende site: Waadi check - Kamer van Koophandel controle Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs. Als dat niet op orde is volgen er hoge boetes per werknemer per overtreding.

Checklist uitzendbureaus

De Inspectie SZW (van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft samen met de Belastingdienst en partijen uit de uitzendsector een checklist ontwikkeld voor bedrijven die werken met uitzendbureaus. Deze checklist kun je invullen op de website van de Inspectie SZW. Met deze checklist kun je een uitzendbureau selecteren of controleren, en zelf op een eerlijke en veilige manier met uitzendkrachten aan de slag gaan.

Verklaring betalingsgedrag inlenersaansprakelijkheid

Je kunt het uitzendbureau waarmee je zaken wilt doen, ook vragen naar een ‘verklaring betalingsgedrag inlenersaansprakelijkheid’. Dit is een formulier dat het uitzendbureau kan aanvragen bij de belastingdienst om aan te tonen dat zij als uitlener de aangegeven en nageheven loonheffingen en btw betalen of dat ze daarvoor zekerheid hebben verstrekt. Als er uitstel van betaling is verleend, staat dat ook op de verklaring.

Dit is geen waterdicht systeem aangezien het een momentopname betreft. Wij adviseren om zaken te doen met een uitzendbureau dat werkt met een ‘G-rekening’. Dit is een geblokkeerd rekeningnummer waar alleen loonheffingen en -premies mee betaald kunnen worden. Je maakt dan een gedeelte van de factuur over op deze ‘G-rekening’ en het overige gedeelte gaat direct naar het uitzendbureau.

Vragen?

Meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens