Een medewerker ontvangt zijn eerste AOW-uitkering op de dag dat hij de AOW-leeftijd bereikt. Maar wanneer is dat? De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog en is hierdoor per situatie anders. KHN legt uit hoe dit zit en helpt je bij het bepalen van de pensioendatum van uw medewerker(s).

De AOW-leeftijd ging vanaf 2016 in stappen van drie maanden omhoog en vanaf 2019 in stappen van vier maanden. Sinds 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Oude bepalingen niet geldig

Door de wijziging van de pensioenleeftijd, zijn de ‘oude’ bepalingen in individuele arbeidsovereenkomsten die zeggen dat de arbeidsovereenkomst eindigt op de eerste dag van de maand waarin de werknemer 65 jaar wordt, niet meer geldig.

Als er misschien nog een 'oude' bepaling in de individuele arbeidsovereenkomst staat dat de arbeidsovereenkomst eindigt op de eerste dag van de maand waarin de werknemer 65 jaar wordt, gaat een medewerker met pensioen op de AOW-gerechtigde leeftijd.

Horeca-cao

In de horeca-cao staat dat het arbeidscontract van een medewerker van rechtswege afloopt op dag waarop de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Dit geldt alleen als dit in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Je kunt jouw medewerker een opzegbrief sturen en daarin het dienstverband van de werknemer per de datum van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (en wegens het bereiken daarvan) opzeggen. Download de modelbrief einde arbeidsovereenkomst AOW-leeftijd.

Schema AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd ging vanaf 2016 in stappen van drie maanden omhoog en ging vanaf 2019 in stappen van vier maanden omhoog. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Je kunt via svb.nl de AOW-leeftijd van jouw medewerkers berekenen.

Aantal bepaalde tijd contracten AOW-gerechtigden

Als je een medewerker die de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt (weer) in dienst neemt, mag je sinds 1 januari 2016 een langere reeks van contracten voor bepaalde tijd aangaan dan bij ‘reguliere’ medewerker. Je mag met een AOW-gerechtigde medewerker zes bepaalde tijd contracten in een periode van 48 maanden afsluiten.

Meer weten?

Twijfel? Neem dan contact op met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 of per mail: khnadvies@khn.nl

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens