Stel: een medewerker krijgt een telefoontje en wordt weggeroepen vanwege familieomstandigheden. Is daar een verlofregeling voor? En ben je verplicht om dit verlof goed te keuren?

In onvoorziene spoed situaties kan een medewerker mogelijk aanspraak maken op calamiteitenverlof. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het regelen van verzorging voor een ziek kind, een gesprongen waterleiding in huis of bij een sterfgeval in de familie. Maar ook een spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijze niet buiten werktijd om te plannen bezoek aan een arts voor de werknemer zelf of voor begeleiding van een naaste valt onder calamiteitenverlof.

De wet (artikel 4:1 Wet arbeid en zorg) schrijft voor in welke gevallen er precies aanspraak gemaakt kan worden op calamiteitenverlof, het moet in ieder geval gaan om:

een onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen;
of zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden;
of een opgelegde wettelijke verplichting die niet in de vrije tijd van de medewerker kon plaatsvinden;
of het uitoefening van het kiesrecht.

Ben jij benieuwd of de situatie van jouw medewerker zorgt voor een recht op calamiteitenverlof? Neem dan gerust contact op met KHN Advies.

Doorbetalen
Het verlof moet je doorbetalen en kan duren van één uur tot een aantal dagen. De verlofaanvraag moet door de medewerker zo snel mogelijk worden gedaan waarbij moet worden aangegeven hoe lang het verlof naar verwachting duurt. In de horeca-cao zijn voor dit verlof geen aanvullende afspraken gemaakt.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens