Bij een oproepovereenkomst heb je een flexibel dienstverband met de medewerker. Dit is een dienstverband waarbij de omvang van de arbeid (vaste uren) niet is afgesproken en/of er geen sprake is van een gelijkmatige loonbetaling. In sommige situaties kan er juist wel of niet een recht op loonbetaling zijn. KHN legt uit!

Oproep en loon

Vanuit de CAO heb je als werkgever een oproeptermijn van tenminste 24 uur voor de dienst. Deze termijn geldt ook voor de uitbetaling van het loon. Bij een afzegging van meer dan 24 uur van te voren hoef je geen loon uit te betalen. Bij een wijziging van meer dan 24 uur of meer betaal je alleen de gewijzigde dienst uit. Wanneer je een oproep binnen een termijn van 24 uur intrekt of wijzigt, dan ben je het loon over die oproep verschuldigd. Wanneer je een eindtijd met de medewerker hebt afgesproken dan moet je de volledige dienst uitbetalen. Zonder eindtijd ben je verplicht om 3 uur uit te betalen.

Let op: bij een seizoenkracht klimaat en natuur geldt de oproeptermijn van 24 uur niet en heeft de medewerker geen recht op loon bij het afzeggen of wijzigen van de oproep.

Uitsluiting loondoorbetalingsverplichting

Bij een invalkracht nuluren is het mogelijk om de loondoorbetaling in de arbeidsovereenkomst uit te sluiten. Deze mogelijkheid staat opgenomen in artikel 4.18 van de Horeca cao. Een invalkracht nuluren is een medewerker die incidenteel werkzaamheden verricht (niet wekelijks en/of structureel) en geen vaste omvang heeft. De medewerker heeft dan geen recht op loon als er geen arbeid beschikbaar is. Dit geldt voor de eerste 26 weken van de arbeidsovereenkomst, maar ook daarna en bij opvolgende arbeidsovereenkomsten. Wel blijft een invalkracht nuluren recht hebben op loondoorbetaling bij ziekte.

Loondoorbetaling bij ziekte

Wanneer een oproepkracht minder dan 13 weken in dienst is dan wordt de hoogte van de loondoorbetaling bij ziekte gebaseerd op het gemiddeld aantal uren zoals in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd.

Is de oproepkracht langer dan 13 weken in dienst is dan wordt de hoogte van de loondoorbetaling berekend op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren uit de 13 weken voorafgaand aan de ziekmelding. Mocht dit gemiddeld aantal uren minder zijn dan het gemiddeld aantal uren zoals in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd dan bedraagt de hoogte van de loondoorbetaling ten minste het gemiddeld aantal uren zoals in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd.

Vragen?

Neem contact op met één van onze adviseurs van de KHN Advies via 0348 48 94 89 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens