En voor wie geldt deze wet? KHN geeft antwoord. Per 18 februari 2023 trad de Wet Bescherming Klokkenluiders in, dit is een vervanger van de Wet Huis voor Klokkenluiders. Met deze wet moet het gemakkelijker worden voor werknemers om een misstand te melden en worden zij beter beschermd tegen benadeling.

Wat betekent dit voor jou?

Heb jij meer dan 250 medewerkers (inclusief ingehuurd personeel, vrijwilligers en stagiaires) in dienst? Dan moet je sinds 18 februari 2023 een (nieuwe) interne meldprocedure moet hebben. Werkgevers die tussen de 50 en 249 medewerkers (inclusief ingehuurd personeel, vrijwilligers en stagiaires) in dienst hebben, zijn verplicht om uiterlijk 17 december 2023 een interne meldregeling op te stellen.

Wat staat er in een meldregeling?

In de meldregeling moeten verschillende vereisten opgenomen zijn, onder andere: de wijze waarop er intern met de melding wordt omgegaan, de wijze waarop een melding gedaan kan worden en bij wie een melding gedaan kan worden. Kijk voor de specifieke vereisten van de meldprocedure naar de: Checklist interne meldprocedure of kijk voor meer informatie op huisvoorklokkenluiders.nl.

Wie stelt de meldregeling op?

De werkgever en Ondernemingsraad (OR) moeten samen naar de meldregeling kijken. Vanwege het instemmingsrecht Wet op de ondernemingsraden (artikel 27 WOR) van de OR zijn de werkgever en de OR op elkaar aangewezen bij het opstellen en wijzigen van de interne meldregeling. Als de OR niet akkoord gaat met de opgestelde regeling of wijzigingen ervan, kan alleen de kantonrechter nog vervangende toestemming geven.

Neem voor vragen of meer informatie contact op met KHN Advies 0348 48 94 89 of per mail info@KHN.nl

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens