Wat houdt deze wet in? En voor wie geldt deze wet? KHN geeft antwoord. Per 1 juli 2016 trad de Wet Huis voor Klokkenluiders in werking. Met deze wet moet het gemakkelijker worden voor werknemers om een misstand te melden en worden zij beter beschermd tegen benadeling.

Wat betekent dit voor jou?

Werkgevers die minimaal 50 medewerkers in dienst hebben, zijn verplicht een meldregeling op te stellen waarin staat op welke wijze met een interne melding wordt omgegaan.

Wat staat er in een meldregeling?

In een goede meldregeling horen in elk geval de volgende onderdelen te staan:

  1. Advies rond de melding: een medewerker moet advies kunnen inwinnen over zijn melding van een mogelijke misstand bij iemand met een geheimhoudingsplicht, zoals een advocaat of vertrouwenspersoon
  2. De regeling moet openstaan voor iedereen die binnen de organisatie werkt
  3. Routes voor interne meldingen: medewerkers moeten de vrijheid hebben om een keuze te maken bij wie ze een misstand melden
  4. Onderwerpen waarover een medewerker melding kan maken. Denk aan fraude, corruptie of gevaar voor milieu of volksgezondheid
  5. Werkwijze voor melding van onregelmatigheden. Het gaat dan om minder ernstige zaken zoals schending van interne regels of afspraken
  6. Waarborg voor de vertrouwelijke behandeling van een melding van misstanden
  7. Waarborg voor onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke misstand
  8. Manier waarop de melder (klokkenluider) wordt betrokken
  9. Bescherming tegen benadeling van de melder, zoals pesten of ontzegging van promotie
  10. Duidelijkheid over wanneer en waar een werknemer extern melding kan maken

Wie stelt de meldregeling op?

De werkgever en Ondernemingsraad (OR) moeten samen naar de meldregeling kijken. Vanwege het instemmingsrecht Wet op de ondernemingsraden (artikel 27 WOR) van de OR zijn de werkgever en de OR op elkaar aangewezen bij het opstellen en wijzigen van de interne meldregeling. Als de OR niet akkoord gaat met de opgestelde regeling of wijzigingen ervan, kan alleen de kantonrechter nog vervangende toestemming geven.

Handleiding

Je vindt op huisvoorklokkenluiders.nl een praktische handleiding voor het opstellen of aanpassen van een meldregeling.

Nieuwe Wet Bescherming Klokkenluiders op komst

Naar aanleiding van Europese regels wordt er op dit moment gewerkt aan een vervanging van de Wet Huis voor klokkenluiders. Deze nieuwe Wet Bescherming Klokkenluiders verplicht werkgevers met meer dan 50 medewerkers, inclusief ingehuurd personeel, vrijwilligers en stagiaires, een (nieuwe) interne meldprocedure op te stellen.

Voor bedrijven tussen 50 en 250 medewerkers geldt dat dit naar verwachting eind 2023 gereed moet zijn. Werkgevers met meer dan 250 medewerkers moeten deze nieuwe interne meldprocedure opgesteld hebben zodra de nieuwe wetgeving in gaat, naar verwachting halverwege 2022. Meer informatie over de eisen van de nieuwe meldprocedure is al te vinden in een Checklist interne meldprocedure op wetbeschermingklokkenluiders.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens