Medewerkers moeten hun wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar opnemen. Wettelijk vakantiedagen uit vorig jaar die nog over zijn, vervallen hierdoor dit jaar per 1 juli. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Er moet een duidelijk onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen zijn. Je moet de medewerkers enkele maanden van tevoren schriftelijk informeren over het verval van de wettelijke vakantiedagen. Daarnaast moet de medewerker in de gelegenheid zijn geweest om de vakantiedagen op te nemen.

Bovenwettelijke vakantiedagen

De bovenwettelijke vakantiedagen vallen buiten deze regeling. Hiervoor geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Bovenwettelijke dagen die zijn opgebouwd in bijvoorbeeld 2017 vervallen dus pas op 31 december 2022.

Aantal vakantiedagen per jaar

Het wettelijke aantal vakantiedagen per jaar is vier maal het aantal werkdagen per week. Bij een fulltime dienstverband is dit twintig vakantiedagen per jaar (4 x 5 dagen). Per arbeidsuur bedraagt de opbouw 0,0769 vakantie-uur.

Het bovenwettelijke aantal vakantiedagen bedraagt eenmaal het aantal werkdagen per week. Bij een fulltime dienstverband is dit vijf vakantiedagen per jaar (1 x 5 dagen). Per arbeidsuur bedraagt de opbouw 0,0192 vakantie-uur.

Voorwaarden

De wettelijke vakantiedagen vervallen niet als er redelijkerwijs geen mogelijkheid bestond om de minimumvakantiedagen tijdig op te nemen. Bij opname van dagen moeten altijd die dagen worden afgeboekt, die voor medewerker het gunstigst zijn (de dagen die het eerst vervallen).

Advies

Houd in jouw administratie dus goed bij welke vakantieuren wanneer zijn opgebouwd en welke zijn opgenomen. Zo kun je bij het afboeken van vakantiedagen goed bepalen welke dagen eerst worden opgenomen. Wanneer een medewerker nog veel dagen over heeft, moet deze wel in de gelegenheid worden gesteld de dagen voor de verjaring op te nemen.

Vragen

Meer weten? Neem contact op met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens