In de horeca-cao staan de spelregels beschreven waaraan je medewerker zich moet houden tijdens zijn ziekte. Wat moet je doen als een medewerker zich niet aan de regels houdt?

Als je medewerker zich niet houdt aan deze voorschriften is het soms nodig om een loonsanctie opleggen. De Wet Poortwachter verwacht van werkgevers dat zij er alles aandoen om de werknemer te re-integreren. Een loonsanctie is een middel om de werknemer financieel te prikkelen en het verloop van de re-integratie te stimuleren.

Er zijn 2 soorten loonsancties; een loonopschorting of een loonstop. Het is van belang om voor de juiste loonsanctie te kiezen en deze term ook duidelijk te communiceren, om te voorkomen dat de sanctie als onjuist wordt gezien. Een vergissing komt voor rekening van werkgever.

Loonopschorting

Wanneer het niet mogelijk is voor de werkgever om vast te stellen of de medewerker recht heeft op loon vanwege arbeidsongeschiktheid, kan het loon worden opgeschort. Het gaat er dan om dat de werknemer zich niet houdt aan redelijke voorschriften over het verstrekken van de inlichtingen die de werkgever nodig heeft om het recht op loon vast te stellen.

Dit is bijvoorbeeld van toepassing wanneer de werknemer zich niet laat controleren door de bedrijfsarts.

Het opschorten van het loon, betekent dat er nog wel recht op loon bestaat, maar dat het betaalmoment wordt uitgesteld, tot het moment waarop de werknemer zich wel houdt aan de controlevoorschriften. Dan wordt het wettelijk loon van 70% met terugwerkende kracht uitbetaald. De cao schrijft namelijk voor dat wanneer een medewerker zich niet houdt aan de spelregels bij ziekte, de aanvulling (van 25% of 5%) komt te vervallen.

Loonstop

De wet bepaalt in artikel 7:629 lid 3 wanneer een zieke medewerker het recht op loon kan verliezen. Bijvoorbeeld in een situatie waarin een werknemer zijn genezing belemmert, wanneer de medewerker geen passende arbeid verricht, of als een werknemer niet meewerkt aan het plan van aanpak.

Bij een loonstop, verliest de werknemer het recht op loon, gedurende de periode waarin de werknemer zich niet aan de regels houdt. Pas wanneer de werknemer wel weer meewerkt aan het re-integratietraject, wordt de loondoorbetaling hervat. Het loon wordt niet met terugwerkende kracht betaald.

Een loonstop is een zware sanctie en moet zorgvuldig worden ingezet. Je kunt jouw specifieke situatie bespreken met de adviseurs van KHN Advies, voor een passend advies.

Let op!

Voordat je kunt overgaan tot het opschorten van het loon, moet je hebben voldaan aan de informatieplicht en de medewerker schriftelijk hebben gewaarschuwd over de mogelijkheid tot opschorten en het te komen vervallen van de aanvulling. Ook voorafgaand aan een loonstop, moet je waarschuwen en de medewerker in de gelegenheid stellen zich wel aan de regels te houden.

Tip:

Neem voordat je overgaat op een loonopschorting of loonstop contact op met KHN Advies voor een advies op maat en voor het opvragen van modelbrieven. KHN Advies bereik je via 0348- 489 489 of info@khn.nl

KHN Verzuim ondersteunt je bij begeleiding en re-integratie

KHN Verzuim is een combinatie van een voordelige ziekteverzuimverzekering en een verzuimloket; het loon van zieke medewerkers wordt doorbetaald en je wordt ondersteund rond de begeleiding en re-integratie van zieke medewerkers. Kijk op KHN Verzuim voor meer informatie.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens