In de Horeca-cao zijn een aantal categorieën medewerkers opgenomen: een invalkracht-nuluren, een seizoenkracht en een seizoenkracht klimaat en natuur. Afhankelijk van de categorie medewerker kunnen er specifieke gevolgen zijn voor het contract. Wat is voor jouw medewerker van toepassing? KHN geeft antwoord.

Invalkracht-nuluren

Als invalkracht-nuluren worden werkzaamheden in een bedrijfsfunctie verricht die van incidentele aard zijn en geen vaste omvang hebben. Dit kan voorkomen als er omstandigheden zijn die buiten de macht van de werkgever liggen, zoals bijvoorbeeld vervanging wegens ziekte, onverwachte toeloop van gasten, of andere niet van structurele aard zijn de werkzaamheden.

Een overeenkomst met een invalkracht-nuluren is altijd een oproepovereenkomst, omdat er geen vaste arbeidsomvang is afgesproken. Dat houdt in dat de gevolgen die de wet stelt aan oproepovereenkomst van toepassing zijn op deze overeenkomst:

  • Minimaal 24 uur van te voren oproepen, anders mag de oproepkracht weigeren
  • Opzegtermijn (van het contract) voor de werknemer bij tussentijdse opzegging is gelijk aan oproeptermijn, dus 24 uur
  • Oproep moet schriftelijk / elektronisch gebeuren
  • Recht op loon bij intrekken in deze 24 uren, dus tijdig en schriftelijk/elektronisch
  • Jaarlijks een aanbod doen met een vast aantal uren. De sanctie is het loon over het gemiddelde en de wettelijke verhoging. De termijn voor het aanbieden van het urenaanbod is uiterlijk in de 13e maand. Daarnaast blijft het rechtsvermoeden van arbeidsomvang bestaan.

Deze contractvorm biedt de mogelijkheid om in het contract op te nemen dat er geen verplichting is om loon door te betalen als er geen werk beschikbaar is.

Een medewerker die invalkracht-nuluren is, moet als zodanig worden aangemerkt. Hiervoor bestaat een modelarbeidsovereenkomst invalkracht-nuluren. De medewerker met een 'arbeidsovereenkomst invalkracht' kan wel of geen vakkracht zijn. Een seizoenkracht of een seizoenkracht klimaat en natuur kan ook als invalkracht-nuluren worden aangemerkt.

Let op: wanneer je onder de vorige cao invalkrachtencontracten hebt afgesloten dan wordt dat niet automatisch een invalkracht-nuluren.

Seizoenkracht

Een seizoenkracht is een medewerker die werkzaamheden verricht in een bedrijfsfunctie die gedurende een periode van ten hoogste 9 maanden in een jaar beschikbaar is. Deze werkzaamheden kunnen niet aansluitend door eenzelfde werknemer worden uitgeoefend.

In de arbeidsovereenkomst moet je duidelijk aangeven dat het om een seizoenkracht gaat. Je moet ook omschrijven in welke periode (het seizoen) de medewerker werkt en welke periode niet. Buiten het afgesproken seizoen kan de medewerker geen aanspraak maken op werk en/of uitbetaling van loon. Kenmerkend is dat de functie én de werkzaamheden een seizoensmatig karakter hebben.

Voor een seizoenkracht is een uitzondering in de horeca-cao opgenomen met betrekking tot de contractenreeks. Bij een onderbreking van meer dan drie maanden (in plaats van zes maanden), begint de contractenreeks voor een seizoenkracht opnieuw.

Let op: Als je dezelfde medewerker buiten dat seizoen bijvoorbeeld incidenteel laat werken, dan is er dus wel werk in meer dan 9 maanden voor die medewerker beschikbaar. De uitzondering op de contractenreeks kun je dan niet toepassen.

Seizoenkracht klimaat en natuur

Wanneer de functie seizoenkracht alleen door klimatologische of natuurlijke omstandigheden ten hoogste negen maanden kunnen worden uitgeoefend, dan wordt de medewerker aangemerkt als seizoenkracht klimaat en natuur.

In dit geval zijn de gevolgen die de oproepovereenkomst met zich meebrengt niet van toepassing. Er geldt dus geen oproeptermijn van 24 uur, geen recht op loon bij wijziging van de oproep en er hoeft na 12 maanden geen urenaanbod te worden gedaan.

Voor deze seizoenkracht geldt ook de uitzondering in de horeca-cao met betrekking tot de contractenreeks. Bij een onderbreking van meer dan drie maanden (in plaats van zes maanden), begint de contractenreeks voor een seizoenkracht opnieuw.

Een voorbeeld

Wanneer je het hele jaar door een terras draait en daar zo nu en dan extra medewerkers op inzet vanuit de bediening, dan vallen die niet onder de definitie seizoenkracht. Het terras is in dat geval namelijk niet afhankelijk van het weer en de functie is langer dan 9 maanden beschikbaar. Wanneer je het terras alleen in het seizoen voert en daar alleen terrasmedewerkers opzet, die bij terrassluiting verder geen andere activiteiten in het bedrijf uitvoeren, kun je de terrasmedewerkers als seizoenkracht klimaat en seizoen aanmerken. Een ijssalon die 9 maanden geopend is, omdat het een seizoensmatig karakter heeft, zou een allround medewerker kunnen aanmerken als een seizoenkracht.

Vragen?

Een en ander blijft afhankelijk van de situatie en omstandigheden. Neem bij twijfel contact op met de adviseurs van KHN Advies via: 0348 48 94 89 of op khnadvies@khn.nl

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens