Jouw medewerker kan in verschillende situatie aanspraak maken op betaald- en/of onbetaald verlof. Het verlof kan gekoppeld zijn aan een bepaalde situatie, zoals bijvoorbeeld de geboorte van een kind. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn. In het volgende overzicht worden de verschillende betaalde- en onbetaalde verlofsoorten schematisch weergegeven.

Betaald verlof

Soort verlof

Wie, wat, wanneer

Duur verlof

Hoe aan te vragen?

Loondoorbetaling

Link

Calamiteiten

verlof

Voor dringende, onvoorziene en acute omstandigheden
(VB: brand, bevalling partner)

Zolang calamiteit voortduurt


(VB:Van 1 uur tot een aantal dagen)

Zo snel mogelijk aanvragen bij werkgever

(mondeling of schriftelijk)

Ja, 100% door werkgever

Wanneer heeft mijn medewerker recht op calamiteitenverlof?

Kortdurend zorgverlof

Wanneer werknemer noodzakelijke zorg moet verlenen

Max. twee keer het aantal uren dat hij/zij per week werkt voor een periode van 12 maanden

Zo snel mogelijk bij werkgever (mondeling of schriftelijk)

Ja, 70% door werkgever

Wanneer komt mijn medewerker in aanmerking voor zorgverlof?

Zwangerschapsverlof

Een zwangere werknemer voor de bevalling

4 tot 6 weken, bij meerlingen maximaal 10 weken.

Uiterlijk 3 weken voordat het verlof ingaat.

Ja, 100% door werkgever (compensatie UWV)

Wat zijn de regels voor zwangerschaps- en bevallingsverlof?

Bevallings

verlof

Zwangere werknemer na haar bevalling

Minimaal 10 weken (+ resterende weken zwangerschapsverlof

Op hetzelfde moment dat zwangerschapsverlof wordt aangevraagd, uiterlijk, 3 weken voordat het verlof ingaat.

Ja, 100% door werkgever (compensatie UWV)

Wat zijn de regels voor zwangerschaps- en bevallingsverlof?

Geboorte

verlof

Voor partner- binnen 4 weken na geboorte kind

1x de wekelijkse arbeidsuur

Zo snel mogelijk, dit kan mondeling of schriftelijk.

Ja, 100% door werkgever

Heeft mijn medewerker recht op verlof als zijn/haar partner…

Aanvullend geboorte

verlof

Voor partner- binnen 6 maanden na geboorte kind

5x de wekelijkse arbeidsduur

Minimaal 4 weken voor het verlof in gaat schriftelijk of mondeling aanvragen

Ja, 70% door werkgever (compensatie UWV)

Heeft mijn medewerker recht op verlof als zijn/haar partner…

Adoptie- en pleegzorg

verlof

Binnen 26 weken voor beide ouders

Maximaal 6 weken

Zo mogelijk schriftelijk uiterlijk 3 weken voor ingang verlof

Ja 100% door het UWV via werkgever

-

(1/2)

Ouderschaps

verlof

Tot het 1e levensjaar van het kind

9 weken van 26 weken (17 weken onbetaald, zie tabel hieronder)

2 maanden van tevoren bij werkgever schriftelijk

70% door het UWV via werkgever

Wat zijn de regels rondom ouderschapsverlof?

Buitengewoon

verlof

Werknemer bij situatie zoals genoemd in CAO artikel 3.23

CAO artikel 3.23

Mondeling bij voordoen situatie CAO artikel 3.23

100% door werkgever

De oma van mijn medewerker is overleden, moet ik hem een vrije…

Cao horeca

Onbetaald verlof

Soort verlof

Wie, wat, wanneer

Duur verlof

Hoe aan te vragen

Loondoorbetaling

Link

(regulier) Onbetaald verlof

Geen recht op- Enkel in overleg met werkgever

Naar wens in overleg met werkgever

Schriftelijk bij werkgever

Geen

-

Langdurend zorgverlof

Wanneer werknemer noodzakelijke langdurige zorg moet verlenen

6 keer het aantal werkuren per week voor een periode van 12 maanden

Twee weken van te voren schriftelijk

Geen

Wanneer komt mijn medewerker in aanmerking voor zorgverlof?

(2/2)
Ouderschaps

verlof

Tot het 8e levensjaar van het kind

17 weken van 26 weken (9 weken betaald, zie tabel hierboven)

Twee maanden van te voren schriftelijk

Geen

Wat zijn de regels rondom ouderschapsverlof?

Vragen of meer informatie

Neem voor vragen of meer informatie contact op met KHN Advies 0348 48 94 89 of per mail info@KHN.nl

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens