Voor ondernemers én medewerkers

De e-learning ‘Voor Elkaar’ is ontwikkeld voor horecaondernemers én horecamedewerkers. De e-learning bestaat uit drie modules, een toets en een certificaat. De e-learning geeft in een online leeromgeving de juiste kennis en handvatten om verantwoord alcohol te schenken.

Wat leer je in de e-learning?

  • het naleven van de leeftijdsgrens
  • het voorkomen van het doorgeven van alcohol aan minderjarigen
  • het herkennen van dronkenschap en het niet schenken aan dronken personen

Toolkit voor de horeca

Download de speciale Toolkit voor de Horeca met onder andere barkaartjes en posters.

    KHN is al sinds 2018 mede-ondertekenaar van het Nationaal Preventie akkoord. In dit akkoord staan maatregelen die een groot aantal partijen gaat nemen om Nederland gezonder te maken. KHN is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling hiervan. Een van de gezamenlijke ambities is om het problematisch alcoholgebruik verder af te laten nemen. Deze e-learning is ontwikkeld om hieraan bij te dragen.