Dilemmaspel

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid ontwikkelde voor de horecabranche het Dilemmaspel. Het spel draagt bij aan de bewustwording van horecaondernemers en -medewerkers om criminaliteit de baas te zijn.

Dillemaspel
Het Dilemmaspel biedt heel eenvoudig een aantal stellingen. Aan de hand van het gesprek dat daarmee op gang komt, maken de ondernemer en zijn medewerkers afspraken. Zo weet men van elkaar hoe te handelen als er fraude, cybersecurity, overval of agressie plaatsvindt in het bedrijf.

Terug
Tools
Cursussen
Ledenvoordelen