Voor 1 juni moest wethouder Economische Zaken de toeristische- en draagkrachtcijfers van de gemeente Amsterdam bekend maken op basis van de welkbekende verordening toerisme in balans.

De recente rapporten over het toerisme in Amsterdam tonen aan dat het aantal overnachtingen en dagbezoeken in de stad blijft groeien. In 2023 waren er meer dan 22 miljoen overnachtingen in hotels en andere accommodaties zoals campings en verhuurde woningen​​.

Toeristische Overnachtingen

Volgens de prognoses zal het aantal toeristische overnachtingen in 2024 variëren tussen de 22,9 en 25,4 miljoen en kan dit aantal oplopen tot tussen de 23,6 en 26,6 miljoen in 2026, afhankelijk van de economische omstandigheden en toeristische trends​​. De groei in overnachtingen is aanzienlijk, met scenario’s die wijzen op een verdere stijging ondanks de reeds overschreden grens van 20 miljoen overnachtingen zoals vastgesteld in de verordening ‘Toerisme in balans’​​.

Dagbezoeken

Het aantal dagbezoeken aan Amsterdam vertoont eveneens een stijgende lijn. In 2023 waren er 25,4 miljoen dagbezoeken, een stijging ten opzichte van de jaren ervoor​​. Voor 2024 wordt verwacht dat het aantal dagbezoeken verder toeneemt tot tussen de 25 en 26 miljoen, met mogelijke verdere groei tot 27 miljoen in 2026 afhankelijk van het scenario​​.

Drukte en Leefbaarheid in Wijken

De toenemende toeristenstroom heeft directe gevolgen voor de leefbaarheid in verschillende wijken in Amsterdam. De drukte in populaire toeristische wijken kan leiden tot overlast voor bewoners en verhoogde druk op lokale infrastructuur​​. Gemeentebeleid en restricties op vakantieverhuur en nieuwe hotelontwikkelingen zijn maatregelen die worden genomen om de balans te bewaren en de leefbaarheid te waarborgen​​.

Verordening Toerisme in Balans

De verordening ‘Toerisme in balans’ is ingesteld om ervoor te zorgen dat het aantal toeristische overnachtingen niet boven de 20 miljoen per jaar uitstijgt. Aangezien deze grens nu al is overschreden, is het belangrijk te benadrukken welke maatregelen de wethouder moet nemen om de balans te herstellen. Deze maatregelen zijn onder andere:

 1. Beperkingen op Nieuwe Hotelontwikkelingen: Nieuwe hotels en vakantieverhuur worden strikter gereguleerd om de groei van het aantal overnachtingen in te perken.
 2. Verhoging van Toeristenbelasting: Door de belasting te verhogen, wordt getracht de toestroom van toeristen te reguleren.
 3. Stimuleringsbeleid voor Spreiding: Het stimuleren van toeristen om ook andere delen van de stad te bezoeken, buiten de drukbezochte gebieden zoals het stadscentrum.

Standpunt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Amsterdam

De ontwikkelingen en voorspellingen tonen aan dat het aantal bezoekers aan Amsterdam alleen maar zal toenemen, terwijl de invloed van de gemeente hierop beperkt is. KHN Amsterdam vindt dat de focus op het aantal bezoekers fixeren op het verkeerde probleem is. Als 18 miljoen dronken Engelsen naar Amsterdam komen, is dat heftig. Als 20 miljoen bezoekers alleen in de zomermaanden komen, is dat te veel. Maar als het 23 miljoen mensen zijn die verspreid zijn door de hele stad, hier vaker zijn geweest en lokaal consumeren, van Zuid tot Noord, dan is het veel minder heftig en voegt het veel meer toe.

KHN wil een integrale aanpak. De focus op het willen beperken van het aantal bezoekers en het symboliseren van een aanpak daarop leidt af van een integrale aanpak. We vragen bestuurders meer focus te hebben op de spreiding van bezoekers en het stimuleren van waardevolle en respectvolle bezoekers die respect hebben voor de bewoners en het culturele erfgoed van de stad en bijdragen aan het in stand houden van de voorzieningen voor alle bewoners.

Conclusie

De prognoses voor de komende jaren wijzen op een aanhoudende groei van zowel toeristische overnachtingen als dagbezoeken in Amsterdam. Het is cruciaal voor de hotelsector en andere horecabedrijven om zich hierop voor te bereiden. Tegelijkertijd blijft het belangrijk om aandacht te besteden aan de leefbaarheid en de druk op lokale wijken te beheersen door middel van gemeentelijk beleid en bezoekersmanagement.

Een analyse van het aantal dagbezoekers en toeristische overnachtingen in Amsterdam van de afgelopen vijf jaar (2018-2023):

 • 2018:
  • Dagbezoekers: 23,7 miljoen
  • Toeristische overnachtingen: 20,0 miljoen
 • 2019:
  • Dagbezoekers: 23,7 miljoen
  • Toeristische overnachtingen: 21,6 miljoen
 • 2020:
  • Dagbezoekers: 13,0 miljoen
  • Toeristische overnachtingen: 6,9 miljoen
 • 2021:
  • Dagbezoekers: 12,4 miljoen
  • Toeristische overnachtingen: 6,6 miljoen
 • 2022:
  • Dagbezoekers: 22,9 miljoen
  • Toeristische overnachtingen: 18,2 miljoen
 • 2023:
  • Dagbezoekers: 25,4 miljoen
  • Toeristische overnachtingen 22,1 miljoen

Zie onderstaande bijlages:


Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens