Tijdens de algemene ledenvergadering van KHN Alkmaar van 28 november hebben de leden en het bestuur afscheid genomen van voorzitter Jeroen van Duin. Dit gebeurde tijdens een van de laatste avonden dat Het Gulden Vlies in de huidige vorm nog geopend is. Vanaf 1 december sluiten de deuren en zal het pand flink worden verbouwd door nieuwe eigenaren.

Bestuurssamenstelling
Nieuwe bestuursleden Sil Vendel en Xiaohui Hu worden unaniem gekozen. Sil van Cafe ’t Hartje vertegenwoordigt de ondernemers op het Waagplein en Xiaohui Hu, sinds 1 maart mede-eigenaar van Het Golden Tulip Hotel, vertegenwoordigt de hotels vanuit het hoteloverleg. Zij vervangt hiermee aftredend bestuurslid Rein Pastoor.

Voorzitter Jeroen van Duin treedt vandaag af en Karin Hiemstra van De Fransman heeft zich beschikbaar gesteld als voorzitter. Ze wordt unaniem gekozen. Het bestuur neemt met bloemen afscheid van Jeroen en verwelkomt Karin met bloemen als nieuwe voorzitter. Karin neemt het voorzitterschap van de vergadering vanaf hier over. Karin zoekt vanuit haar nieuwe rol als voorzitter naar de verbinding, samen met de detailhandel wil zij een sterke binding met de horeca en een betere samenwerking.

Financiën
Het resultaat van de afdeling is positief. De eigen bijdrage van € 20 blijft gehandhaafd. De leden ontvangen hier een aparte factuur voor. Het bedrag moeten zij zelf overmaken, dit gebeurt niet meer via een automatische incasso.

Beleidsplan/speerpunten
Het bestuur heeft vorig jaar een beleidsplan met speerpunten opgesteld. Deze is ook naar de gemeente gestuurd als nieuwjaarskaart. Het bestuur ontvangt graag input van de leden om de speerpunten voor 2020 te bepalen.

Il Palazzo
KHN Alkmaar heeft een bezwaarschrift geschreven tegen wijziging en verbouwing gevel II Palazzo voor de vestiging van een restaurant. KHN heeft nog geen reactie ontvangen van de gemeente, maar er wordt door een van de leden aangegeven dat de plannen niet doorgaan.

Subsidie Victorie
Het bestuur was het niet eens dat de gemeente een half miljoen subsidieert aan Victorie. Het bestuur vraagt zich af waarom er zoveel subsidie nodig is. De bezoekersaantallen zijn goed, er worden toegangsprijzen gevraagd, de drankprijzen zijn marktconform en er wordt gewerkt met vrijwilligers. Het bestuur heeft daarom een WOB-verzoek ingediend bij de gemeente.

Deelname bestuur in diverse overleggen
OPHA, CCA, Bolwerk, Hoteloverleg en evenementenoverleg. De bestuurders geven per overleg een korte toelichting van hetgeen er is besproken.

Biertapwedstrijd
Door te weinig aanmeldingen is de wedstrijd helaas niet doorgegaan. Dit had wellicht met het tijdstip te maken (maandagmiddag). Volgend jaar organiseert het bestuur het nog een keer, maar dan op een later tijdstip, hopelijk komen er dan meer aanmeldingen.

Horecava
De Horecava is van 13 t/m 16 januari. Je kunt je hiervoor aanmelden via de registratiecodes die elk lid per email heeft ontvangen. De nieuwjaarsreceptie is op maandag 13 januari en vindt in de stand plaats. Dit jaar is er geen Ledenlounge maar een veel grotere stand dan andere jaren. We staan dit jaar in Hal 10, bij de dranken.

Ledenvoordeel Value 2U
Een bedrijf dat met een zgn. BIG-tool checkt of een horecabedrijf niet te veel werknemerspremies heeft betaald. Er kan tot max. 5 jaar teruggevorderd worden op basis van no cure/no pay. Het is met name interessant voor bedrijven met 10 FTE of meer in dienst.

Bookdinners
Het reserveringsplatform Bookdinners loopt in de grote steden redelijk goed, maar in de kleine steden en dorpen minder. Behalve een reserveringsplatform, bieden ze nu ook andere diensten aan, zoals een gratis analyse van de online vindbaarheid van je bedrijf en de kwaliteit van je website.

Evenementen
Er is veel ruimte voor het organiseren van evenementen. De aanvraag voor de vergunningen zou vereenvoudigd worden. Dit is nog niet gebeurd. De ondernemers zelf kunnen ook meer samenwerken. Zet een evenementenwerkgroep op, maak een plan en presenteer dit aan het Bolwerk. Samen sta je sterker.

Organisatoren van festivals worden verantwoordelijk gehouden voor drugs op festivals. De bedoeling is dat de organisatoren zelf verantwoordelijk zijn voor fouillering e.d. De politie gaat minder controleren omdat zij onvoldoende mankracht hebben en andere prioriteiten. Er wordt gevraagd of de gemeente eisen stelt aan de organisator van een evenement aan de partners waar zij dan mee samenwerken. Als een bedrijf of instelling iets organiseert met gesubsidieerd geld, zijn zij dan verplicht hun partner te controleren? Nee, ze draaien dan op de papieren van de ondernemer. De gemeente laat de handhaving over aan de ondernemers. Pas als de ondernemer vraagt om te handhaven, gaat de gemeente controleren. De gemeente moet handhaven wat ze vergunnen en KHN mag zich hier harder opstellen.

Maandag 16 december is er een bijeenkomst van Alkmaar Maakt Het! Festival waarbij je als ondernemer leert hoe je makkelijker subsidie kunt aanvragen.

Presentaties
Aansluitend is er een presentatie over de acties en plannen van Alkmaar Marketing door Melanie Goudsblom en een presentatie van Miranda Tonkes van VVV Alkmaar. Sharon van Dansik, jurist arbeidsrecht van Horeca Maatwerk, geeft een toelichting op de belangrijkste wijzigingen die de Wet Arbeidsmarkt in Balans met zich meebrengt en beantwoordt vragen. Rond 18:00 uur begeven de leden zich naar de bar waar een afscheidsborrel wordt gedronken met Jeroen aan de bar van een van de laatste avonden bij het Gulden Vlies. De mooie herinneringen zullen blijven aan dit eeuwenoude horecabedrijf (voor een leuk stukje geschiedenis over het Gulden Vlies klik hier.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens