Hierbij nodigt het bestuur van KHN  Eindhoven jullie uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tijdens de vergadering extra aandacht voor de bereikbaarheid van de binnenstad en klimaat en duurzaamheid.

Wanneer? 7 februari 2019
Tijd?
13.00 uur aanvang
Waar?
Stadspaviljoen, Alberdingk Thijmlaan 1, 5615 EB Eindhoven

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Bestuurszaken
  1. Financieel verslag
  2. Beleidsplan – terugblik 2018 / plan 2019
  3. Begroting verslag 2018 / begroting 2019
  4. Bestuurders
   • Rozenknopje stelt zich kandidaat voor bestuurder
   • Eventuele interesse overige kandidaten – aanmelden via eindhoven@khn.nl.
 4. Klimaat en duurzaamheid
 5. Bereikbaarheid binnenstad Eindhoven
 6. Landelijke Horecadag - 21 mei 2019
 7. Financieel voordeel bij aanwezigheid ALV / gereduceerde prijs BHV
 8. Rondvraag / afsluiting

Aanmelden
We horen graag of je aanwezig bent, je kunt hiervoor een mailtje sturen naar eindhoven@khn.nl

Graag tot 7 Februari!