Als werkgever ben je verplicht om maatregelen te treffen voor interne hulpverlening. Op grond hiervan moet je één of meer medewerkers aanwijzen als bedrijfshulpverlener.

Deze medewerkers hebben de taak om in een situatie die de veiligheid of gezondheid in gevaar brengt, maatregelen te nemen om de schade zoveel mogelijk te beperken.

De bedrijfshulpverlener heeft een voorpostfunctie voor de professionele hulpverleningsdiensten zoals de politie, brandweer en ambulancedienst. KHN Amsterdam biedt in samenwerking met BRN Brandbeveiliging een 1-daagse bhv-training aan.

Voor wie?
De training is bedoeld voor leden van KHN Amsterdam en hun medewerkers die hulpverleningstaken hebben bij calamiteiten en ongevallen. Op onze site kun je nagaan welke eisen worden gesteld volgens de wet.

Aan het einde van de training kun je:

 • Eerste hulp verlenen bij ongevallen
 • Het beperken en bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van ongevallen
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers/personen in het bedrijf of de inrichting
 • Op adequate wijze reageren bij calamiteiten in en rond het bedrijf en assisterend optreden bij het in gang zetten van de (hulpverlening)procedures

Programma
Ongeveer 7 werkdagen voorafgaand aan de trainingsdag ontvangen de beginnende BHV’ers een e-mail met een oproep het e-learning programma te doorlopen. Deze e-learning duurt ongeveer drie uur. Het is de bedoeling dat je deze online toets met een positief resultaat voltooit. Daarna neem je deel aan de trainingsdag. Tijdens de trainingsdag controleert de instructeur of je de vereiste handelingen correct uitvoert.
De e-learning is alleen voor beginnende BHV’ers. BHV ’herhalers kunnen gewoon naar de training komen. Geef bij de aanmelding aan of je een beginnende BHV’er of herhaler bent.

Aanvang van de trainingsdag is 09.00 uur (inloop 8.45 uur) en duurt tot circa 16.00 uur.

Ochtend (9.00 – 12.30)
Reanimatie en AED gebruik;
Praktische EHBO: o.a. stabiele zijligging. Handelen van de bedrijfshulpverlener bij vergiftiging, verstikking, snij- en brandwonden, botbreuken.

Middag (13.00 – 16.00)

Communicatie en samenwerking tijdens incidenten, met externe hulpdiensten;
Blussen van een beginnende brand en weten met welke gevaren je rekening moet houden;
Het snel en soepel laten verlopen van een ontruiming met behulp van een ontruimingsplan;
Kennis hebben van de gevaren bij ontruiming;
Begeleiden van een ontruiming en controle van het pand op eventueel achtergebleven mensen;
15.45 – 16.00 - Eindevaluatie.

Certificaat
Deelnemers die de opleiding met goed gevolg hebben doorlopen, ontvangen (enige tijd na afloop van de training) het certificaat ‘Bedrijfshulpverlener’ digitaal. Per e-mail ontvangt de cursist instructies om het certificaat (in pdf formaat) te downloaden. Er wordt dus geen hard-copy certificaat of bhv-pasje verstrekt. Dit certificaat verschaft je als werkgever de garantie dat jouw bedrijfshulpverlener de basistaken kan uitvoeren. Het certificaat en/of diploma toont aan dat de cursist over de vereiste kennis en vaardigheden beschikt.

Kosten en betaling
Leden KHN Amsterdam, Amstelland en Haarlemmermeer € 135
Leden KHN (gevestigd) buiten Amsterdam € 165
Niet-leden € 200

Prijzen zijn per persoon inclusief broodjeslunch en exclusief btw. Na afloop van de cursus ontvang je een factuur.

Aanmelden?
Kijk op de cursuspagina van KHN Amsterdam: KHN | Bhv-training (1 dag + e-learning in Amsterdam) voor beschikbare datums.

Annuleringsvoorwaarden
Als horecaondernemer weet je als geen ander dat lastminute-afzeggingen vaak tot onnodige kosten leiden. Daarom heeft KHN een annuleringsregeling die geldt bij inschrijving voor cursussen, workshops en trainingen. Zorg dat je op de hoogte bent van onze annuleringsvoorwaarden.

Meer informatie en/of vragen
Mocht je interesse hebben in een van onze trainingen, wil je meer informatie of een incompanytraining? Mail naar khncursussen@khn.nl.

Training for Emergency Response Officer (basic and refresher)

The emergency response officer will act as a first response unit before the professional emergency services arrive, such as police, fire and/or ambulance. KHN Amsterdam and BRN Brandbeveiliging have developed a one-day Emergency Response Officer training course (+ e-learning).

Good working conditions for your employees are important, in order to ensure there will be no negative effects on their health, safety and welfare. The employer should therefore designate one or more employees as emergency response officers. In situations which can endanger people’s safety or health at work, these employees will be able to take action and provide assistance, in order to minimize the consequences of the incident as much as possible.

The employer is, and will remain at all times, responsible for the health and safety within the company.

To whom it applies
The training is intended for members of KHN Amsterdam and their employees, who are responsible for providing assistance when calamities and/or accidents occur. A certain number of employees should be able to fulfil the tasks of an emergency response officer in every company. You can find all the information (in Dutch) with regards to health and safety assistance at work, as required by Dutch law, on our website.

At the end of the training course you will be able to:

 • Provide First Aid.
 • Limit and fight fires, as well as prevent and reduce accidents.
 • Alarm and evacuate all employees / individuals off the premises.
 • React promptly and effectively during calamities in and around the company and provide guidance when an emergency service procedure starts.

Programme details
About 7 working days prior to the training day the ‘BHV beginner’ will receive an e-mail with a call to go through the e-learning program. This e-learning will take approximately three hours. You should complete this online test with a positive result. During the training day, the instructor will check whether you are performing the required actions correctly. Only the beginners, participants who have never followed the training before, will receive an e-learning. During registration please indicate if you are a beginner or refresher.

The following topics will be handled both in theory and in practice:

 • Non-emergency First Aid.
 • Emergency First Aid (including using the Automatic External Defibrillator (AED)).
 • Firefighting.
 • Evacuation.

You will learn to use the equipment in a responsible manner during the AED training. - heart problems, ventricular fibrillation, and the use of defibrillators - patient care, ABC technique and the use of the AED following a practical example - problem solving, solutions and considerations.

Certificate
Participants who have successfully completed the course will receive a certificate “Bedrijfshulpverlener” (Emergency Response Officer). This certificate provides employers with a guarantee that the employee who received the certificate can perform basic emergency response tasks and has the required knowledge and necessary skills.

Costs and payment
Members KHN Amsterdam, Amstelland en Haarlemmermeer € 135
Members KHN (located) outside Amsterdam € 165
Non-members € 200

Prices are per person including lunch and exclusive of VAT. At the end of the course you will receive an invoice.

Register
See this page: KHN | BHV – Basic training for Emergency Response Officer (1 day) for available dates.

Cancellation policy

As you know like no other, last-minute cancellations often lead to unnecessary costs. That is why KHN uses a cancellation arrangement that applies when registering for courses, workshops and training courses. Make sure that you are aware of our cancellation policy.

Questions

If you have any questions, please send an email to khncursussen@khn.nl or contact us on telephone number: 0348 48 94 76.


Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens