Haarlemse ondernemers en instellingen zijn hard getroffen door de coronacrisis.

Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Binnenstad Haarlem en de Gemeente Haarlem hebben nu gezamenlijk financiering georganiseerd voor een campagne om het bezoek aan Haarlem weer op gang te brengen zodra dit mogelijk is. Aan Haarlem Marketing is gevraagd om een plan te maken dat is gericht op een duurzaam herstel van de bestemming Haarlem. Voor de uitvoering van het plan wordt waar mogelijk samengewerkt met Haarlemse bedrijven.

Door de coronacrisis is de bezoekersstroom naar Haarlem in het tweede kwartaal van 2020 in één klap weggevallen. Waar het bollenseizoen normaal gesproken zorgt voor een piek in het bezoekersaantal is deze periode voorbij gegaan in nagenoeg een lege stad. De omzetverliezen in de stad zijn groot en de mogelijkheden voor inhaaleffecten klein.

Een campagne om bezoekers uit te nodigen om Haarlem te bezoeken is daarom dringend gewenst. De gemeente en de BIZ stellen hier ieder €75.000 voor beschikbaar.

Wethouder Berkhout: “Deze campagne is nu echt van levensbelang voor onze ondernemers en instellingen. Ik ben heel trots dat we dit samen met de BIZ Binnenstad kunnen oppakken. Uiteraard moeten we goed rekening houden met de RIVM normen, maar ik hoop dat we op deze manier snel weer dagjesmensen en bezoekers in Haarlem kunnen verwelkomen!”

Hard getroffen
Haarlem wordt hard getroffen door de crisis omdat de stad normaal gesproken veel bezoekers trekt. Hierdoor liggen toename van leegstand, faillissementen, verloedering van de openbare ruimte en verlies van werkgelegenheid op de loer. Een goed afgestemde campagne kan een impuls geven aan het bezoek aan de stad. Afgelopen periode is daarom door horecaondernemers, winkeliers en culturele instellingen aan zowel Haarlem Marketing als de gemeente gevraagd om een gezamenlijk marketing plan te ontwikkelen. Het plan wordt in overleg met betrokken partijen verder uitgewerkt en zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Allert Sierksma en Pals Brust van BIZ Haarlem Binnenstad: “Haarlem is een prachtige stad en met de gezamenlijke campagne hopen we de stad veilig en aantrekkelijk te maken voor ondernemers, bewoners en bezoekers. We onderstrepen hiermee onze onderscheidende kwaliteiten en bedanken gemeente en Haarlem marketing voor de adequate samenwerking.”

Marketing in tijden van Corona
Natuurlijk staat de gezondheid nog altijd voorop. Zo moeten we ons blijven bewegen in de anderhalve meter samenleving en kan het gebeuren dat eerdere versoepelingen weer ongedaan worden gemaakt. Dit betekent dat er de komende maanden nog veel onzekerheid zal blijven bestaan. Het betekent ook dat een campagne zeker niet gericht moet zijn op massaal bezoek, maar gefaseerd moet worden georganiseerd. Zo wordt begonnen met informatie over wat mogelijk is richting regiobewoners en de nationale markt aangezien meer Nederlanders dit jaar op (korte) vakantie gaan in eigen land. Nu ook de grenzen weer wat meer opengaan kan de volgende fase zich richten op de internationale bezoekers. De nadruk van de campagne zal liggen op de pijlers winkelen, horeca, cultuur en ligging van de stad. Het uitgangspunt blijft om toerisme in Haarlem op een duurzame wijze te ontwikkelen en de authenticiteit van Haarlem te borgen voor de toekomst.

Kijk hier voor het collegebesluit.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens