De destinatie marketingorganisatie Holland boven Amsterdam (HbA) houdt zich bezig met marketing en promotie van het gebied Noord-Holland Noord om bezoekers uit andere regio’s te verleiden in onze regio te verblijven. Het budget voor marketingacties wordt door 17 gemeenten beschikbaar gesteld.    

Het doel van HbA is om meer bezoekers naar de regio te trekken die langer verblijven en meer uitgeven. Maar ook het bevorderen van jaarrond exploitatie van de vrijetijdssector, behoud van unieke culturele kenmerken, in standhouden van bepaalde voorzieningen, behoud en groei van werkgelegenheid en het bewerkstelligen van het gewenste imago van de regio worden mede met deze inzet bereikt.

HbA zet hiervoor de volgende middelen in:

- online omgeving www.hollandbovenamsterdam.com
- marketingcampagnes in Nederland, Duitsland en België
- ontwikkelen en verspreiden van de gratis regiokaart
- persreizen en –benadering
- netwerkbijeenkomsten.

Het team van HbA hoort graag wat er speelt in de regio om zo bezoekers te informeren en inspireren.

1. Check de website om te zien of jouw aanbod er al op staat.
2. Stuur via redactie@hollandbovenamsterdam.com evenementen of ander nieuws door.
3. Stuur via redactie@hollandbovenamsterdam.com een bericht als je een prijs beschikbaar wilt stellen (bv. overnachting, entreekaarten, activiteit etc.)

Het team van HbA beoordeelt of jouw nieuws geschikt is voor bezoekers van buiten de regio. Dan besluiten zij via welk kanaal dit nieuws het beste verspreid kan worden.

Hoe je als ondernemer jouw aanbod (gratis) zichtbaar kan maken via Holland boven Amsterdam lees je hier.

Contact met HbA?

Jeroen Kor (jeroen@hollandbovenamsterdam.com en 06 24760593) voor vragen over partnerpakketten, participatie beurzen etc.
Roos op ’t Veld (roos@hollandbovenamsterdam.com en 06 11669915) voor vragen over de website.