De afgelopen maanden heeft het bestuur van KHN Castricum diverse malen digitaal overleg gevoerd met het college van B&W.

Tijdens dit overleg zijn de ervaringen en problematiek vanuit de horeca besproken.

De gemeente Castricum heeft diverse inspanningen verricht om de horeca tegemoet te komen, zoals:

  • De snelle afhandeling van de Tozo-regeling via Halte-werk;
  • De snelle en welwillende afhandeling van de aanvragen van verruimde terrassen;
  • Afzien van het heffen van leges voor de verleende vergunningen;
  • Uitstel van de inning van (water)toeristenbelasting en precariobelasting;
  • Maatwerkafspraken over het betalen van OZB, rioolbelasting en/of afvalstoffenheffing.

Helaas zijn deze maatregelen onvoldoende om alle ondernemers deze crisis te laten overleven. Ook de landelijke steunmaatregelen zijn daarvoor ontoereikend.

Het jaar 2020 is voor de horeca een verloren jaar, niet alleen door de beide lock-down periodes, maar ook door het aflasten van evenementen en door het wegvallen van een groot deel van het toerisme en zakelijke markt.

Zoals het er nu uitziet zijn we nog lang niet af van Covid-19 en de daarmee samenhangende maatregelen. Het zou voor de ondernemers in de horeca een verlichting zijn, wanneer ook voor het komende jaar 2021 een pakket maatregelen als hierboven genoemd kan worden afgesproken. Aanvullend hierop vragen we om:

  • Het kwijtschelden van de reclamebelasting (€ 500.- per onderneming waarvan 5 maanden gesloten);
  • Het kwijtschelden van de precario belasting voor de periode dat de terrassen niet gebruikt kunnen worden;
  • Het opschorten van de inning van de toeristenbelasting over 2020;
  • Kwijtschelding van de toeristenbelasting over 2021.

Bijgaand de brief zoals verstuurd aan het college van B&W. Uiteraard hopen we op een snelle en positieve reactie vanuit het college. Wij houden je op de hoogte.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens