Het kabinet heeft op maandagavond 28 september nieuwe landelijke en regionale maatregelen aangekondigd om het snel oplopende aantal coronabesmettingen terug te dringen.

Ook in Amstelveen zien we het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen fors toenemen. De nieuwe maatregelen zijn erop gericht om drukte en sociale contactmomenten tussen mensen de komende weken drastisch te beperken en het virus weer onder controle te krijgen.

De maatregelen komen niet geheel onverwacht maar hebben ingrijpende gevolgen voor u als bedrijf. Wij begrijpen dat het pijnlijke maatregelen voor u zijn. Het afgelopen half jaar heeft uw onderneming– net als de andere bedrijven in Amstelveen – zich enorm ingespannen om uw bezoekers zo veilig mogelijk te ontvangen. U heeft uw verantwoordelijkheid genomen om alles in goede banen te leiden en dat ging goed. Helaas is een aanscherping van de maatregelen op dit moment noodzakelijk. Het voelt misschien onrechtvaardig, maar we moeten met elkaar het aantal besmettingen omlaag brengen om een nieuwe ‘lockdown’ te voorkomen.

In deze nieuwsbrief lichten we de belangrijkste maatregelen toe die betrekking hebben op het Amstelveense bedrijfsleven.

Vriendelijke groeten,
Namens wethouder Floor Gordon,
​Team Economische Zaken, Gemeente Amstelveen

Nieuwe noodverordening
Op dinsdag 29 september om 18.00 uur is de aangepaste noodverordening van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland ingegaan. Hieronder zijn alvast de belangrijkste maatregelen uit de noodverordening uitgelicht:

  • Als algemene landelijke regel geldt voor samenkomsten binnen een maximum van 30 personen (exclusief personeel, inclusief kinderen) per ruimte en voor buiten (indien er geen continue doorstroming is) van 40 personen (exclusief personeel, inclusief kinderen). In een culturele instelling kunnen zich meerdere ruimtes bevinden.
  • Voor zakelijke evenementen binnen blijft het maximale aantal personen 30.
  • Voor de beperking van maximaal 30 personen binnen geldt dat de veiligheidsregio’s ontheffing kunnen verlenen voor panden van groot belang. Zie het separate kopje ‘Ontheffingsverzoeken voor panden van groot belang’ hieronder voor verdere informatie.
  • Het is verboden bij of in sport- en fitnessgelegenheden een eet- en drinkgelegenheid of daarbij behorend buitenterras geopend te houden voor publiek.
  • Eet- en drinkgelegenheden, ook binnen culturele instellingen zoals theaters en bioscopen, hebben tot 21.00 uur inloop en sluiten om 22.00 uur. Zij zijn verplicht bezoekers te vragen zich te registreren en hun gezondheid te verifiëren.

Alle maatregelen en de volledige tekst van de noodverordening zijn hier terug te lezen.

Mondkapjes
De gemeente adviseert dringend om in alle voor het publiek toegankelijke binnenruimten een mondkapje te dragen en wij verzoeken instellingen en bedrijven voor horeca en detailhandel dit op te nemen in hun deurbeleid. Daarnaast adviseren wij dringend aan alle contactberoepen om een mondkapje te dragen.

Ontheffingsverzoeken voor panden van groot belang
Er is een bevoegdheid opgenomen om voor ‘gebouwen van groot belang voor de regio’ een ontheffing te verlenen. Op 29 september jl. is geïnventariseerd welke ondernemeingen in aanmerking willen komen voor een ontheffing. Dit overzicht is gedeeld met de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Hoe deze ontheffingsbevoegdheid nader wordt ingevuld, is echter nog onderwerp van gesprek. Daartoe zal ook afstemming worden gezocht met andere veiligheidsregio’s en het Rijk. Tot die tijd geldt de landelijke maatregel dat maximaal 30 personen binnen per ruimte en 40 personen buiten zijn toegestaan. In de media zijn vandaag de eerste instellingen in Amsterdam bekend gemaakt die in aanmerking komen voor een ontheffing. Tot op heden weten we nog niet wanneer een besluit ten aanzien van de ontheffingsverzoeken van de Amstelveense ondernemingen en instellingen zal vallen. Zodra wij meer weten, zullen we u daar zo spoedig mogelijk over berichten.

Supermarkten
Per 5 oktober 2020 dienen doorstroomlocaties als supermarkten minimaal twee keer per dag een uur exclusief de toegang voor ouderen en kwetsbare mensen aan te bieden.

Brancheprotocollen
Gezien de branche specifieke maatregelen per sector verwijzen wij u voor vragen aangaande protocollen naar de desbetreffende brancheorganisatie waartoe uw organisatie behoort of is aangesloten. De protocollen per branche zijn via deze link te vinden.

Maatregelen Gemeente Amstelveen
Voor de meest actuele informatie inzake COVID-19 maatregelen verwijzen wij u naar de website van de gemeente.

Maatregelen Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
De gemeente Amstelveen maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Voor de meest actuele informatie inzake COVID-19 maatregelen aangaande de veiligheidsregio verwijzen wij u naar de website van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Maatregelen Rijksoverheid
Voor de meest actuele informatie voor RIVM- en landelijke richtlijnen inzake COVID-19 verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

Contact
Specifieke vragen kunnen bij voorkeur gesteld worden via ondernemersloket@amstelveen.nl of anders via onze accountmanagers Bedrijven, zie hier voor de contactgegevens.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens