De burgemeester heeft gisteren, voor de korte termijn, extra maatregelen aangekondigd om de overlast op de Wallen en de uitgaansgebieden Rembrandtplein en Leidseplein aan te pakken.

De aanpak richt zich op het Wallengebied en de uitgaansgebieden Rembrandtpleinbuurt en Leidsebuurt. In deze gebieden ervaren bewoners overlast afkomstig van verschillende bronnen. Bewoners hebben last van de bezoekers op straat, doordat zij te veel gedronken hebben, luidruchtig zijn en wildplassen of in grote groepen rondlopen. Er is veel vervuiling. Het winkelaanbod is in delen van deze gebieden weinig divers en vooral gericht op toeristen. Er is overlast door te luide muziek uit horecabedrijven en van boten op het water. Rondrijdende en toeterende taxi's veroorzaken overlast. Ook door de hoeveelheid mensen tegelijkertijd in één gebied ontstaat er overlast en risico's voor de openbare orde en veiligheid.

Voor een overzicht van de maatregelen verwijzen we u naar deze brief van het college aan de gemeenteraad.

KHN wordt betrokken bij de uitvoering van de maatregelen en gaat hierover in gesprek met de gemeente. Uiteraard streven we er naar dat het voor ondernemers uit te voeren is en de maatregelen daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het beperken van de overlast.

Vragen
Heb je vragen en/of suggesties, neem dan contact op met regiomanager Eveline Doornhegge, e.doornhegge@khn.nl / 06 - 51 49 07 09.