Op 13 januari vond alweer het 22ste coronadebat plaats in de Tweede Kamer. De dag nadat het kabinet bekendmaakte dat de lockdown in ieder geval tot en met 9 februari wordt verlengd. De Tweede Kamer had vrijwel unaniem begrip voor dit besluit. Alleen Forum voor Democratie pleitte voor het opheffen van de lockdown. De Tweede Kamer debatteert volgende week over de steunmaatregelen. Het kabinet komt begin volgende week met een nieuw steunpakket.

Tijdens het debat maakten veel fracties, en ook het kabinet, zich duidelijk zorgen over het gevaar dat de Britse variant van het virus zich ook in Nederland zal verspreiden.

Avondklok

De Tweede Kamer vindt het instellen van een avondklok als de besmettingen verder toenemen geen goed idee. Eerder nam de Kamer al een motie aan van Wilders (PVV) die zich uitsprak tegen de avondklok. Verschillende partijen vinden het een te zwaar middel omdat het de vrijheid van de Nederlander aan tast. Toch denkt Rutte dat een avondklok misschien nodig is. Men wacht het OMT advies af.

Vliegverbod UK

Veel partijen vroegen om te kijken naar een vliegverbod vanuit de UK. De Jonge gaf aan dat het kabinet nu niets voelt voor een algeheel vliegverbod. Een verbod heeft te veel nadelen zoals geen mogelijkheid meer voor noodzakelijke reizen, geen familiebezoek voor een begrafenis, geen goederenvervoer waardoor een voorraadtekort kan ontstaan. Groenlinks en D66 dienden alsnog een motie in om voor de komende drie weken reisbeperkingen in te stellen voor landen waar de Britse variant dominant is, om zo alleen noodzakelijke reizen mogelijk te maken.

Meer steun

Zowel de Kamer als het kabinet zijn zich bewust van de enorme economische impact van de lockdown. De voltallige Tweede Kamer steunt het voornemen om de steunpakketten te verstevigen. VVD, CDA en D66 pleitten onder andere voor een garantiefonds voor de evenementensector. VVD en CDA diende daarvoor ook een motie in, met het verzoek aan het kabinet om voor 1 februari met een besluit te komen over dit garantiefonds. VVD en CDA hebben ook in dit debat weer aandacht gevraagd voor ‘starters’.

De PVV diende een motie in waarin het kabinet wordt verzocht zelfstandige ondernemers, waarvan de zaak door de lockdown is gesloten, volledig te vergoeden voor hun kosten én de partnertoets binnen de TOZO-regeling te laten vervallen. Rutte gaf aan dat hij volledige vergoeding wel erg ver vindt gaan en ontraadde de motie.

Ook premier Rutte gaf aan dat er meer steun moet komen. De buffers bij de bedrijven zijn op. Het is nu van belang, nu er licht is aan het eind van de tunnel, om de bedrijven overeind te houden. Alle steunmaatregelen worden opnieuw bekeken, ook wordt gekeken naar een garantiefonds voor evenementen. Rutte zei dat we nog moeilijke maanden tegemoet gaan, en dat het kabinet zoveel mogelijk bedrijven wil meeslepen naar de finish. Begin volgende week wordt het nieuwe steunpakket bekend gemaakt.

Apart debat steunmaatregelen

Op initiatief van de PvdA vindtl volgende week een apart debat plaats over de steunmaatregelen. Daarom ging het tijdens dit debat niet over de details van noodzakelijke verbeteringen. Belangrijk is dat er verbeteringen komen en dat iedereen het daar mee eens is.

Fieldlabs

De Jonge geeft aan dat intensiever testen de komende tijd steeds belangrijker wordt om het sociale leven weer mogelijk te maken. De Jonge werkt samen met VNO NCW een plan uit voor toegangstesten. Op korte termijn wordt een Gezondheidsraad advies verwacht over wat er juridisch en ethisch mogelijk is. Volgende week moet het helder zijn wanneer met de field labs kan worden gestart. Meer inzicht hoe de Britse variant zich ontwikkelt is hiervoor belangrijk.

Dinsdag stemming over moties

De Tweede Kamer stemt aanstaande dinsdag (19 januari) over de ingediende moties. Op dit moment is nog niet duidelijk op welke dag het debat over de steunmaatregelen plaatsvindt.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens