Na een flinke lobby heeft de gemeente uiteindelijk ingestemd met een proef om de drooglegging tijdens Lappendag, één uur later, om 17:00 uur in te laten gaan. In de ochtend mogen horecabedrijven en winkeliers pas vanaf 9:00 uur alcohol verkopen. Dit heeft de burgemeester besloten na een aantal jaar verzoeken van horecaondernemers en KHN.

In Hoorn is de verkoop van alcohol tussen 16:00 en 20:00 uur tijdens Lappendag al jaren verboden. Dit naar aanleiding van problemen in het verleden op het gebied van openbare orde en veiligheid. Horecaondernemers vragen al langere tijd om versoepeling van deze drooglegging.

Volgens de horeca is het feest van Lappendag in de loop der jaren veranderd. Mensen gaan niet meer zo vroeg naar de kroeg om te drinken. Het grootste deel van de bezoekers komt pas aan het einde van de ochtend of het begin van de middag naar de stad. Daarom stelden de ondernemers een drooglegging van 17:00 tot 20:00 uur voor. In de ochtend mag pas vanaf 9 uur alcohol verkocht worden.

Mede op basis van een advies van de politie besloot de burgemeester om de komende drie jaar een proef te houden met deze aanpassing van de regels voor Lappendag. Op deze manier kan de gemeente toetsen of de drooglegging op Lappendag op den duur misschien helemaal niet meer nodig is. Ieder jaar wordt bekeken hoe de proef is verlopen en of deze ook het volgende jaar doorgaat.

De gemeente vertrouwt erop dat de horeca zich aan de nieuwe afspraken houdt. Jarenlang heeft KHN Hoorn zich ingezet om de drooglegging te verschuiven naar een later tijdstip. We zijn blij dat onze lobby resultaat gehad heeft.

KHN Hoorn wenst iedereen alvast een fijne Lappendag.