Het vertrek zonder betaling in de horeca valt onder het begrip flessentrekkerij. Flessentrekkerij is pas strafbaar gesteld als de dader er een beroep of gewoonte van maakt.

Van een gewoonte is pas sprake als hij of zij vaker is vertrokken zonder te betalen. Dit hoeft niet perse bij dezelfde zaak te zijn. Als een signalement bekend is, is het dus de moeite waard om wel melding en/of aangifte te doen bij de politie, zodat de dader eerder tegen de lamp loopt. In de uitgaansgebieden waar we werken met een collectieve horeca ontzegging en/of in de hotels die zijn aangesloten bij Hotel Security Management, kan ook melding worden gemaakt, zodat we elkaar kunnen waarschuwen voor dit soort 'foute' gasten.

Formeel kan een ondernemer aangifte doen van flessentrekkerij, echter in de praktijk is een melding en een politiemutatie in het begin toereikend (bij onbekende dader alleen signalement gegevens en relevante informatie) tot dat op het moment de dader voldoet aan het begrip ‘gewoonte’ kan hij worden aangehouden en doet de ondernemer aangifte.

Zorg in elk geval dat personeel alert is en zich ervan bewust dat dit steeds vaker gebeurd. Vaak zien we dat mensen die niet voornemens zijn te betalen onrustig zijn en afwijkend gedrag tonen. Eerst een paar keer naar het toilet gaan of naar buiten om te roken. Uiteraard kun je een gast vragen (tussentijds) te betalen als je ziet dat hij/zij veelvuldig de tafel of bar verlaat.

Het is wellicht ook te overwegen om gasten direct te laten afrekenen bij het doen van een bestelling. Veel bedrijven doen dit bijvoorbeeld op een terras, vanaf een bepaald tijdstip in de avond, weekenden of andere drukke momenten waarbij er minder overzicht is.

Hieronder een juridische uitleg(citaat):

Flessentrekkerij gaat over het telkens kopen van producten zonder te betalen. Hieronder staan de bestanddelen van twee belanghebbende artikelen tegen elkaar afgezet: Artikel 326a Sr Artikel 326e Sr een beroep of een gewoonte maken een beroep of gewoonte maken - door middel van een geautomatiseerd werk van het kopen van goederen van het verkopen van goederen of het verlenen van diensten tegen betaling met het oogmerk om zonder volledige betaling zich of een ander de beschikking over die goederen te verzekeren met het oogmerk om zonder volledige levering zich of een ander van de betaling van die goederen of diensten te verzekeren

Beroep of gewoonte maken
Onder gewoonte dient te worden verstaan een pluraliteit van feiten die niet slechts toevallig op elkaar volgen, maar onderling in zeker verband staan en wel (objectief) wat de aard van de feiten betreft, en (subjectief) wat de psychische gerichtheid van de dader aangaat: de neiging om telkens weer zo’n feit te begaan.10 Daarbij verwijst de wetgever rechtstreeks naar de uitleg van dit bestanddeel zoals het gebruikt wordt in artikel 250 lid 2 Sr. Omdat ook artikel 326a Sr dezelfde uitleg geeft aan het bestanddeel beroep of gewoonte maken, is er op dit punt kennelijk geen verschil tussen artikel 326e en 326a Sr. Volgens vaste jurisprudentie met betrekking tot flessentrekkerij kan er al van een gewoonte worden gesproken als hetzelfde feit driemaal gepleegd wordt in een periode van drie weken.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens