Naar aanleiding van de enorm teleurstellende uitkomst van de persconferentie vrijdag 14 januari jl. hebben we zaterdag 15 januari een enquête uitgestuurd naar onze leden. Hiermee wilden we de actiebereidheid van onze leden in kaart brengen om op die manier eventuele actieplannen te onderbouwen.

Enquête resultaten
Uit de enquête is naar voren gekomen dat de focus in eerste instantie moet liggen op de heropening. Zo’n 80% van de leden de voorkeur geeft aan een landelijke actie boven een lokale actie. Hiervan is maar 42% van de leden daarvoor ook bereid naar Den Haag te komen; 26% geeft aan hiertoe niet bereid te zijn. Over de toon van zo’n eventuele actie zijn de meningen verdeeld: 42% geeft de voorkeur aan een toon die messcherp en hard is, tegenover 40% die vriendelijk en gastvrij kiest.

Overleg Ledenraad
Tijdens de vergadering met het Landelijk Bestuur en de Ledenraad op maandag 17 januari zijn de verschillende voor- en tegen argumenten voor een grote, landelijke actie zorgvuldig afgewogen. Uit het overleg is gekomen dat KHN zich houdt aan de constructieve koers die is ingezet door o.a. in Den Haag in gesprek te blijven voor versoepelingen op de korte termijn en daarnaast de focus te leggen op de (middel)lange termijn en de toekomst van onze branche.

De redenen dat we voor deze constructieve aanpak hebben gekozen:

  • KHN wil en moet niet direct de relatie op het spel zetten met een nieuw kabinet (wat ons vooralsnog gunstig gezind is én direct met ons in gesprek is gegaan). Met de heropening van de branche is de crisis nog niet voorbij en zullen we op de lange termijn ook nog veel voor elkaar moeten krijgen met betrekking tot het herstel van de branche.
  • De inschatting is, ook volgens experts, dat de impact van grote landelijke acties op de besluiten die in Den Haag genomen worden minimaal zijn. We zullen daardoor - ondanks alle inzet - niet het beoogde resultaat behalen.
  • Actievoeren speelt in op de behoefte (onvrede & sentiment) van een deel van onze achterban en is een korte termijnstrategie. In de wetenschap dat een deel van de burgemeesters niet meer bereid zijn mee te werken aan nieuwe lokale acties, is de afweging gemaakt dat dit het niet waard is (ook met oog op de lange termijn) om hiervoor onze landelijke- en lokale relaties op het spel te zetten.
  • Het afbreukrisico van een landelijke actie is hoog (opkomst, veiligheid, onruststokers, hooghouden van sympathie voor de branche bij politiek en publiek).

Conclusie
Ons hoofddoel voor deze week is om uiterlijk aanstaande vrijdag 21 januari vanuit het kabinet de toezegging te krijgen voor heropening van de horeca per 26 januari. Alle lobbyactiviteiten vanuit KHN (zowel landelijk als regionaal) richten zich hierop. Dat betekent dat er voorlopig vanuit KHN landelijk geen grootschalige actie opgezet zal worden. Ondertussen wordt de petitie wijd verspreid via allerlei kanalen en stakeholders en zullen wij deze, samen met de KHN Routekaart, a.s. donderdag overhandigen bij de Tweede Kamer, voorafgaand aan het coronadebat. Heb jij hem nog niet getekend? Teken én deel de petitie dan met jouw netwerk. Samen blijven we knokken voor de heropening van onze prachtige branche.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens