Alle stemmen zijn geteld, en het is duidelijk welke politieke partijen de meeste zetels krijgen in de Tweede Kamer. Wat kunnen we de komende periode verwachten?

Wie er binnen de politieke partijen een zetel krijgt, wordt in eerste instantie bepaald door kandidaten die met voldoende voorkeurstemmen zijn gekozen. Als er dan nog meer zetels te verdelen zijn, is de lijstvolgorde bepalend. Op woensdag 6 december komt de nieuwgekozen Tweede Kamer voor het eerst bij elkaar. Alle Kamerleden leggen dan een eed of belofte af.

Wie wordt de verkenner namens de Tweede Kamer?

Afgelopen vrijdag zijn alle lijsttrekkers bij elkaar gekomen onder leiding van de voorzitter van de Tweede Kamer om een verkenner aan te wijzen. De verkenner heeft onder andere als taak gesprekken te voeren met de vertegenwoordigers van de fracties en te onderzoeken welke coalitiemogelijkheden er zijn op basis van de verkiezingsuitslag die op draagvlak kunnen rekenen.

Gom van Strien was als verkenner aangewezen maar heeft gisteren laten weten daar alsnog vanaf te zien vanwege een lopende beschuldiging van fraude. Vandaag is bekend geworden dat Ronald Plasterk als de nieuwe verkenner is aangewezen.

Informatieperiode

Naar aanleiding van de gesprekken die de verkenner voert en op basis van de definitieve verkiezingsuitslag, brengt de verkenner verslag uit aan de Tweede Kamer, waarna een debat in de Tweede Kamer plaatsvindt. Dat debat vindt zo spoedig mogelijk plaats na de installatie van de nieuwe Tweede Kamer, uiterlijk een week na aanvang van de nieuwe zitting op 6 december. Doel van dat debat is het aanwijzen van één of meer informateurs en het vaststellen van de door hen uit te voeren opdracht.

Wat doet een informateur?

De informateur begeleidt alle onderhandelingen tussen de politieke partijen. Als partijen er samen uit komen, kan er een regeerakkoord gemaakt worden. Ook dat begeleidt de informateur. Daarna wordt er een formateur benoemd. Hij of zij is de beoogd minister-president en stelt zijn of haar kabinet samen door ministers en staatssecretarissen te zoeken.

Bekijk wat er gebeurt tijdens de kabinetsformatie in deze infographic.

Onze input namens de horeca

Natuurlijk willen we als KHN namens de horeca boodschappen meegeven aan partijen die een nieuwe regering gaan proberen te vormen. Dat kun je het beste gaan doen wanneer bekend is welke partijen met elkaar gaan praten om tot een coalitieakkoord te komen, dus tijdens de informatieperiode. We hebben die input al klaarliggen en zullen die delen zodra de partijen die met elkaar gaan praten bekend zijn. Vanzelfsprekend zullen we dat ook delen met jullie.

De thema’s waar we input op leveren zijn:

  • Het ondernemersklimaat
  • De juiste balans tussen werk en zekerheid
  • Realistische Duurzaamheids- en gezondheidsambities
  • Regeldruk