Het aantal corona besmettingen in Amsterdam neemt toe. Ondanks dat nog niet leidt tot hoge ziekenhuis- of intensive care-opnames vinden deskundigen dit zeer zorgwekkend. De verwachting en ook de bron- en contactonderzoeken laten zien dat besmettingen vooral te herleiden zijn naar locaties waar veel mensen bijeenkomen en niet 1.5 meter afstand wordt gehouden. De grote steden tonen een forse toename van besmettingen.

Wat hangt ons boven het hoofd?

Afgelopen week heeft de burgemeester ons kenbaar gemaakt dat we de komende tijd rekening moeten houden met regionale coronamaatregelen, vanwege de toename van het aantal besmettingen. De mogelijke maatregelen die aan de orde kunnen zijn, maar nu gelukkig nog niet aan de orde zijn:

1. een avondklok (een vervroeging van de sluitingstijd tot max 24.00 uur);

2. intrekken van de ruimere coronaterrassen;

3. regionale lockdown.

Uiteraard hopen we dit te voorkomen. We hebben uiteraard alle argumenten uit de kast gehaald waarom een avondklok (in welke vorm dan ook) geen goed idee is en mogelijk mensen dichter bij elkaar brengt en een gevaar is voor de volksgezondheid. Dat geldt ook voor het beperken van terrassen. Dit is echter geen garantie dat het er nooit gaat komen.

Waar is het te druk?
Als we het over drukte hebben of te druk gaat het in deze berichtgeving over locaties waar het lastig is de 1,5 meter afstand te waarborgen. Het gaat hierbij niet alleen meer over de Wallen, Kalverstraat en markten. Het gaat ook over het water, locaties aan het water, parken, de Pijp, sommige attracties en wachtrijen bij populaire bestemmingen.

Is de horeca alleen verantwoordelijk voor de naleving van de coronamaatregelen?
Nee, zeker niet. KHN benoemt en vraagt in elk gesprek aandacht voor het feit dat ondernemers uit vrijwel alle branches steeds minder de regels in acht nemen en ook bij het publiek er minder draagvlak is om een eigen verantwoordelijkheid te nemen voor naleving van de regels. Het gaat hierbij al lang niet meer alleen om de jongeren. Ook ouderen houden zich steeds minder goed aan de regels. Als KHN hebben we duidelijk te verstaan gegeven dat niet alleen de horeca hierop aangesproken kan worden. Onze invloed is beperkt en met alleen aanscherping van de regels, meer handhaving en opleggen van zware sancties voor de horeca bereik je niet het gewenste resultaat. Ook kun je van ons niet verwachten continu als een politieagent je gasten aan te spreken. Onze beïnvloeding op het publiek is beperkt. De horeca speelt een ondergeschikte rol als het gaat om analyses m.b.t. de besmettingsbron. Het merendeel van de besmettingen vindt de oorzaak vanuit een thuissituatie, overige familie relatie en werk gerelateerd.

De gemeente heeft gehoor voor onze argumenten. Het is echter geen argument om geen verantwoordelijkheid te nemen en de regels niet na te leven. De burgemeester kondigt aan niet uitsluitend de horeca te controleren, ook op het water in te grijpen, zal illegaliteit harder aanpakken en waar mogelijk ook overtreders zelf aanpakken.

Handhaving
Het is de burgemeester niet te doen om horecaondernemers te dwarsbomen, het gaat haar om de noodzaak om gezamenlijk meer verantwoordelijkheid te nemen en in een publieke functie als de horeca hier aandacht voor te vragen. Veel horecaondernemers volgen de coronamaatregelen goed op, maar we zien en hebben signalen dat sommige horecaondernemers zeer bewust de regels overtreden. De handhaving richt zich o.a. op:

- niet in acht nemen 1,5 meter afstand;
- te veel mensen in de zaak;
- bezoekers die staan en/of dansen;
- bewust manipuleren van handhaving (telefoons laten inleveren/afpakken, toezichthouders niet toelaten of onheus bejegenen);
- meezingen / schreeuwen is ook toegevoegd in de laatste noodverordening (silent disco’s zijn in de praktijk dan ook nog nauwelijks te organiseren).

De controles vinden door zowel toezichthouders van de gemeente als de politie plaats. Ook zullen er controles door toezichthouders in burger worden uitgevoerd, om overtredingen op heterdaad te kunnen constateren. Het kan zijn dat je hier niet direct, maar wel binnen enkele dagen na de overtreding, mee wordt geconfronteerd.

Hoe zit het proces rondom sancties eruit?
1. In de meeste gevallen krijg je direct een waarschuwing uitgereikt d.m.v. een standaardformulier met daarop de overtredingen op basis van de laatste noodverordening.
2. Bij een zeer excessieve overtreding zal de gemeente direct overgaan tot opleggen en uitvoeren van een last onder bestuursdwang met een sluiting van de zaak voor 4 weken.
3. Bij de niet excessieve overtreding volgt eerst bij een volgende constatering van de overtreding een vooraankondiging van een last onder bestuursdwang met een sluiting van de zaak voor 4 weken.
4. Bij wederom een constatering van een overtreding wordt dan de last onder dwangsom, de sluiting van 4 weken, geëffectueerd.

Is er sprake van een sluiting dan zal je binnen deze vier weken een gedegen plan in moeten dienen hoe je volgende overtredingen denkt te kunnen voorkomen. Pas dan zal een heropening mogelijk zijn.

Kortom, in de meeste gevallen heb je drie geconstateerde overtredingen, alvorens er een sluiting aan de orde is. Het kan dat ook in dit proces een stap wordt overgeslagen als er op een moment sprake is van meerdere ernstige overtredingen. Mondelinge waarschuwingen worden in principe alleen nog gegeven als er geen directe gevaarzetting is (bijvoorbeeld opstelling terras is verkeerd, maar er zijn geen gasten).

De aanscherping van de handhaving betekent concreet dat bij het constateren van een zeer excessieve overtreding men overgaat tot op het opleggen en uitvoeren van een last onder bestuursdwang, dus een sluiting van de zaak voor 4 weken. Als zeer excessief zien we groepen die dicht op elkaar feesten/dansen. Er is dus geen sprake meer van een boete. Tot voor kort ging het niet om een sluiting van 4 weken van je bedrijf maar om een boete van max € 4300,-. In veel gemeenten in Nederland is dit beleid aangepast om betere naleving van de regels te realiseren.

Wil je nog eens goed nalezen aan welke regels je je moet houden. Zie dan hier de noodverordening van de gemeente Amsterdam.

Uiteraard realiseren we ons dat het een enorme uitdaging is om alles goed te doen. Laat in elk geval zien dat je de regels serieus neemt en er op toeziet dat deze worden gevolgd. Richt je zaak in, zodat er zichtbaar aandacht is voor de naleving. Zorg ook dat je (voldoende) mensen hebt om het toezicht te houden en de registratie van gasten goed te kunnen uitvoeren. Neem de registratie van je gasten serieus. Zie hier de registratieformulieren die je daarvoor kunt gebruiken. Binnenkort bieden we deze ook in andere talen aan.

Ben je het niet eens met de stappen die de gemeente neemt, maak dan altijd schriftelijk bezwaar. Bij aankondiging of uitvoering van een last onder bestuursdwang staat vermeld hoe dat werkt. Bij de standaard waarschuwing niet. Stuur dan een onderbouwing met jouw verweer met toevoeging van het formulier naar het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Amsterdam

Zijn er vragen of heb je hulp nodig neem dan contact met ons op. Regiomanager: Eveline Doornhegge: e.doornhegge@khn.nl / 06-51490709

Houd vol en sterkte met alles!!

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens