Vrijwel elk hotel in Amsterdam en omgeving heeft hiermee te maken en veel hoteliers zijn de afgelopen jaren aangeschreven door de gemeente vanwege het faciliteren van illegale prostitutie.

Dit is ons een doorn in het oog en door intensief overleg met de gemeente en begeleiding van ondernemers die hierdoor werden getroffen is er een pilot tot stand gekomen waarbij er afspraken zijn gemaakt over mogelijke maatregelen voor hotels om illegale prostitutie te voorkomen. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat het niet is te voorkomen. De sekswerkers worden namelijk niet verbaliseert en voelen zich onaantastbaar en verplaatsen zich van hotel naar hotel en werken zeer geraffineerd. Uiteindelijk heeft de pilot erin geresulteerd dat ondernemers die werden geconfronteerd met een bestuurlijke maatregel een kans krijgen om op basis van een plan van aanpak aan te tonen hoe ze illegale prostitutie voortaan proberen te voorkomen en in aanmerking kunnen komen voor een coulance brief in plaats van het opleggen van een bestuurlijke maatregel. Tevens hebben we met de vele voorbeelden inzichtelijk kunnen maken en de gemeente kunnen overtuigen dat het geen verdienmodel is voor hoteliers om sekswerkers te faciliteren en er grotere belangen zijn om illegale prostitutie te weren in hotels.

Standpunt KHN

De pilot wordt geëvalueerd en het standpunt van KHN is dat illegale prostitutie in hotels niet is te voorkomen zolang de sekswerker vrij spel lijkt te hebben en bij constateringen geen enkel risico loopt beboet te worden en in sommige dossiers te veel van de hoteliers wordt verwacht. We zien dat in sommige dossiers de voorgestelde maatregelen een te grote negatieve impact hebben op de bedrijfsvoering van een hotel en ten koste gaat van de gastvrijheidsbeleving van gasten. Kortom, de gemeente vraagt soms teveel en het draagt steeds vaker niet meer bij aan opwerpen van belemmeringen voor de sekswerkers. Dat neemt niet weg dat KHN geen voorstander is van het faciliteren van illegale prostitutie in hotels en er mag worden verwacht dat ondernemers maatregelen nemen, zoals eerder afgesproken, maar niet verwacht kan worden dat illegale prostitutie te voorkomen is.

Informatie wat te doen om illegale prostitutie te voorkomen

Meer info zie:

Oproep van de gemeente om met hoteliers in gesprek te komen om de pilot goed te kunnen evalueren

De gemeente en ook wij hechten er waarde aan dat hoteliers de gemeente zo goed mogelijk informeert over de illegale prostitutie in hotels en waar ondernemers tegenaan lopen. Het blijkt dat er nog niet veel hoteliers zijn die proactief melding doen van vermeende illegale prostitutie bij de gemeente, ondanks de vele oproepen hiertoe van de gemeente en ondersteunt met de communicatie van KHN. We vernemen dat dit heeft te maken met wantrouwen en angst voor bestuursdwang. Veel hoteliers bespreken het wel met enige regelmaat met hun wijkagent.

Zoals al eerder gezegd wil de gemeente graag met zoveel mogelijk hoteliers in gesprek komen. Er zijn speciale momenten ingepland waarop ondernemers zich kunnen aanmelden voor die gesprekken. Dat is op de volgende momenten en zie ook deze uitnodigingsbrief die de gemeente naar alle hotels heeft gestuurd.

Je kunt je aanmelden voor een individueel gesprek op de volgende momenten:

  • Dinsdag 7 november tussen 09.00 en 12.30 uur
  • Maandag 13 november tussen 14.00 en 17.30 uur
  • Dinsdag 21 november tussen 14.00 en 17.30 uur
  • Donderdag 30 november tussen 14.00 en 17.30 uur
  • Dinsdag 12 december tussen 09.00 en 12.30 uur
  • Dinsdag 19 december tussen 14.00 en 17.30 uur

Dit kan via misstandenprostitutie@amsterdam.nl.

Voor vragen kun je ook contact opnemen met:

Eveline Doornhegge
Regiomanager Amsterdam
M: 06 51 49 07 09
e.doornhegge@khn.nl