Op verzoek van de gemeente Zwolle delen wij graag het onderstaande bericht omtrent de nieuwe terrasvisie en terrasregels met jou.

Gemeente Zwolle introduceert nieuwe terrasvisie Stadshart
De gemeente Zwolle heeft een nieuwe terrasvisie ontwikkeld. Deze terrasvisie gaat over het behouden van een aantrekkelijke, levendige, gastvrije en toegankelijke stad met terrassen die de kwaliteiten van de stad versterken en de belevingswaarde van de stad vergroten. Er wordt ingegaan op de uitstraling en kwaliteit van terrassen in de binnenstad. De visie dient als inspirerend wensbeeld en vormt de basis voor de beleidsregels en nadere regels voor terrassen in Zwolle.

Samenwerking
Bij het opstellen van de visie en regels heeft de gemeente samengewerkt met diverse belangengroepen zoals KHN Zwolle & Regio, bewonersvereniging binnenstad, Toegankelijk Zwolle en Zwolle Fonds. Horecaondernemers en andere belanghebbenden hebben input geleverd tijdens participatiebijeenkomsten. Het opstellen van de terrasvisie en de nieuwe regels voor terrassen was een intensief proces waarbij de verschillende belangen zichtbaar werden. Wij gaan ervan uit dat de terrasvisie en regels bijdragen aan de kwaliteit en beleving van de stad.

Uitvoering terrasvisie
Horecaondernemers worden aangemoedigd om bij de inrichting van het terras aan te sluiten bij de terrasvisie. Daarnaast werkt de gemeente samen met de horeca aan kwaliteitsverbetering bij de herinrichting van een gebied, de komst van nieuwe horeca, toevoeging of aanpassing van groen of andere aanpassingen in de openbare ruimte. Hierbij geven we prioriteit aan de Nieuwe Markt, de Melkmarkt en de Grote Markt.

Terrasregels
De regels voor terrassen zijn ontworpen om de veiligheid en toegankelijkheid te waarborgen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • We vragen ondernemers om met buurterrassen afstemming te zoeken over: hoe je elkaar kunt versterken, hoe maak je de overgang van het ene naar het andere terras, het uitzetten van terrassen en de plaatsing/ gebruik van parasols.
 • We hebben de indieningsonderdelen opgenomen voor het indienen van een nieuw terras.
 • We geven toelichting over inrichting en kwaliteit.
 • We lichten toe hoe we omgaan met de verdeling van terrasruimte op pleinen.
 • We hebben het onderwerp duurzaamheid toegevoegd en in de nadere regels opgenomen dat vanaf 2028 het niet meer toegestaan is om met fossiele brandstoffen te verwarmen op terrassen.
 • We geven duidelijkheid over het beoordelen van aanvragen.
 • We maken het ingraven van parasolvoeten gemakkelijker, dit kan met toestemming in plaats van een Omgevingsvergunning.
 • Terrasschermen mogen een hoogte hebben van 1,75 meter in plaats van 1,50 meter.
 • Voor reclame op parasols en terrasschermen sluiten we aan bij de reclameregels, reclame heeft een ondergeschikt karakter en mag maximaal 25% van het object bevatten.
 • Partytenten en zijflappen aan parasols of luifels zijn niet toegestaan.
 • Tijdens de Halve Marathon mag er geen terras geplaatst worden op het terrein van het evenement. In de vorige regels mocht dit niet op het terrein van de Kermis.
 • Er is een overgangstermijn van 1 jaar. En meubilair en parasols kunnen (indien nodig) op natuurlijke momenten vervangen worden.

Heeft u vragen? Neem contact op via horeca@zwolle.nl.


Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens