Vanaf zaterdag 25 september a.s. gelden de nieuwe coronamaatregelen in de horeca, waaronder het gebruik van het coronatoegangsbewijs en de meeste horecabedrijven moeten daarbij nog steeds om 0:00 uur sluiten voor publiek.

De veranderingen en meest gestelde vragen hieromtrent hebben we samengevat in dit bericht.

Het zorgen voor naleving van deze regels is een uitdaging. Er lijkt steeds minder draagvlak bij het publiek en sommige ondernemers vragen zich ook af ze de regels nog willen en kunnen naleven.

KHN roept iedereen op de regels na te leven en maatregelen te treffen om dit serieus op te pakken. Ondanks dat KHN de nieuwe maatregelen geen verbetering vindt t.o.v. de huidige regels, want het is meer werk met meer kosten, er zijn geen ruimere openingstijden en de mentale druk op ondernemer en medewerker neemt door controleverplichtingen en weerstand daarop van het publiek enorm toe.

Gemeente Amsterdam
We hebben wederom constructieve afspraken gemaakt met de gemeente. Ook burgemeester Halsema realiseert zich dat er opnieuw veel wordt gevraagd van de horecaondernemers. De gemeente ondersteunt ons door het toezicht te continueren zoals dat ook de afgelopen periode plaatsvond. Dat wil zeggen door dit risico gericht bij exces in te zetten, daar waar het nodig is en in situaties waar verplichtingen bewust en volledig worden veronachtzaamd.

In andere gevallen zullen toezichthouders ondernemers informeren, waarschuwen en aanwijzingen geven. Stelselmatige overtreders moeten nog steeds rekening houden met een sluiting van minimaal een week. De focus bij de controles zal liggen op het toepassen van de coronacheck bij gasten en naleving van de sluitingstijd van 24.00 uur. Ook mogen er geen alcoholische dranken meer worden verkocht vanuit een café en restaurant voor gebruik elders dan ter plaatse.

Afhaalservice
Restaurants die altijd al afhaal bieden mogen dat blijven doen na 00.00 uur, conform de gebruikelijke vergunning. Zie hier de voorwaarden. Nog niet iedereen is er blijkbaar van op de hoogte dat het niet langer is toegestaan om vanuit een inrichting met een drank- en horecawet (sinds 1 juli Alcoholwet), alcohol te verkopen voor consumptie elders dan ter plaatse. Dit was tijdelijk gedurende periode van de lockdown, vorig jaar, wel toegestaan.

De goede samenwerking en afstemming tussen horecabranche en de gemeente komt voort uit wederzijds begrip voor de enorme uitdaging voor zowel handhavers, politie als ondernemers en medewerkers om de steeds veranderende en langdurige beperkingen na te kunnen leven. Samen met de gemeente voeren we actief een lobby om zo spoedig mogelijk zonder beperkingen open te kunnen en in Amsterdam als vanouds weer een bruisend nachtleven te realiseren. Als ondernemers structureel en in grote getale de regels niet naleven dan helpt ons dat niet in onze lobby, vandaar de dringende oproep om als ondernemer serieus toe te zien op de naleving van de regels.

Vragen?
Neem contact op met Eveline Doornhegge e.doornhegge@khn.nl / 06 – 51 49 07 09 of Simone van Laar / 06 – 22 80 68 s.vanlaar@khn.nl

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens